Utsatt utlånsmarked for Hjartdalbanken

Rentekutt, svært tøff konkurranse om boliglånskunder og økt risiko for tap på utlån gjør at Hjartdalbanken ikke ser alt for lyst på kommende kvartal.
Foto: Hjartdalbanken
Foto: Hjartdalbanken

I første kvartal endte resultat før skatt på 3,3 millioner kroner, ned fra 8,1 millioner i første kvartal 2019.

Som for alle andre banker er det verditap på bankens likviditetsportefølje og tapsavsetninger for fremtidige tap på utlån som trekker ned resultatet.

Porteføljen hadde falt med 3,6 millioner kroner ved utgangen av mars, men banken noterer at en opphenting har funnet sted etter det, og at nedskrivingene av porteføljen er å anse som midlertidige. 

Hjartdalbanken, med hovedkontor i Notodden, har foreløpig ikke opplevd noen særlig økning i mislighold eller tap i første kvartal. Tap på utlån i første kvartal utgjør ikke mer enn 0,15 prosent av brutto utlån. Totalt har banken kostnadsført 4,8 millioner i netto tap på utlån og garantier i første kvartal. Det er 4,1 millioner mer en i samme periode året før.

Av disse utgjør 3,1 millioner ekstra tapsavsetninger som følge av covid-19.

I utlånsporteføljen ser banken utfordringer i både person og bedriftsmarkedet. I det dominerende personmarkedet er veksten avtakende og banken skriver at den forventer en tilnærmet konsolidering av porteføljen i andre kvartal.

Årsaken er først og fremst svært tøff konkurranse om boliglånskundene. Også i bedriftsmarkedet går det tregt. Porteføljen krympet med 11,6 millioner kroner i første kvartal. Tap av én stor kunde og flere prosjekter som ferdigstilles i andre kvartal gjøre at banken venter en ytterligere nedgang.

Rentekuttene fra Norges Bank er en tredje ting som vil påvirke kommende resultat, opplyses det. Nedjusteringen av både utlån og innskudd får full effekt i dette kvartalet og vil dermed påvirke bankens rentenetto negativt.

Banken tror derfor ikke at rentenetton begynner å bedre seg før tidligst i tredje kvartal, men da på et lavere nivå enn i 2019.

Rentenettoen for første kvartal var imidlertid positiv. Den økte fra 16,6 millioner krover i første kvartal i 2019 til 19,3 i første kvartal inneværende år. Provisjonsinntektene var derimot stort sett uforandret.

 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også