Veien ut av krisen: Fem fallgruver Sanner vil unngå

Finansminister Jan Tore Sanner (H) frykter varig økt ledighet og en offentlig sektor som eser ut, når Norge skal finne veien ut av koronakrisen.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
NTB - Kristian Skårdalsmo

Fase 1 i krisehåndteringen handlet om hjelp til inntektssikring og fase 2 om å sikre at levedyktige bedrifter holder seg flytende og bremse det økonomiske fallet.

Tiltakspakken i fase 3, som trolig kommer 29. mai, handler om å få hjulene i gang igjen.

– Når vi går fra fase 2 til fase 3, kan vi ikke gi gass samtidig som det holdes på bremsen med smitteverntiltak. Derfor må tiltakene være tilpasset den situasjonen som vi er i, sier Sanner til NTB.

Frykter proteksjonisme

Tirsdag legger finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett, som også inneholder en rekke krisetiltak. Sanner trekker nå fram fem fallgruver han mener Norge må styre unna i innhentingen etter pandemiens herjinger i økonomien.

– Det første vi må unngå, er at offentlig sektor blir enda større, på bekostning av arbeidsplasser i privat sektor, sier Sanner.

– Og vi må unngå at arbeidsledigheten biter seg fast, og at flere faller varig ut av arbeidslivet.

I tillegg trekker finansministeren fram følgende tre hovedutfordringer:

* Unngå at statlig kapital fortrenger privat kapital.

* Unngå at fremtidige generasjoner må ta en for stor del av regningen for krisehåndteringen.

* Unngå at handel og samarbeid erstattes av proteksjonisme og tilbakeslag for internasjonalt samarbeid.

Ekstreme utslag

På det meste var godt over 400.000 nordmenn «koronapermittert», et tall som nå har sunket til 260.000.

Men det er et åpent spørsmål hvor mange av de permitterte som vil ha en jobb å gå til når krisen er over. For hotell og restaurant, reiseliv, luftfart, oljenæring og leverandørindustri tror ekspertene at krisen vil vare i måneder og år snarere enn dager og uker.

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at ledigheten kommer opp i i overkant av 6 prosent i år, og at den deretter vil falle litt, men ikke lavere enn 5 prosent i 2023.

Satsing på kompetanse er blant Sanners svar på utfordringen. I revidert nasjonalbudsjett kommer en utdanningspakke på 500 millioner og 4.000 nye studieplasser.

– Vi må legge til rette for at flere som er blitt permittert eller arbeidsledige, også kan styrke sin kompetanse så de står sterkere i arbeidslivet fremover, sier han.

Åpen for lønnstilskudd

Samtidig har LO kommet med to konkrete forslag: å øke permitteringsperioden fra 26 til 52 uker, samt å innføre lønnstilskudd for å få flere tilbake i jobb.

Sanner avviser ingen av dem og henviser til et ekspertutvalg som nå vurderer de tiltakene som alt er innført, hvordan de skal fases ut og hva de eventuelt skal erstattes med.

– Jeg er åpen for å diskutere ulike tiltak. Vi har en diskusjon om forlengelse av permitteringsordningen. Å ha fortsatt høy oppmerksomhet rundt inntektssikring for dem som faller ut, er viktig, og også hvordan vi kan stimulere til sysselsetting, sier han.

Sanner viser til at regjeringen allerede har varslet kutt i arbeidsgiveravgiften, et tiltak som vil gi 6 milliarder i skattelette for næringslivet.

– Tiltaket settes inn i mai og juni for å ta ned kostnaden med å få folk tilbake i arbeid, i den perioden hvor vi åpner opp, sier han.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også