FinansWatch

Eidsberg Sparebank får milliongebyr av Finanstilsynet

Manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene over tid har fått tilsynet til å reagere med sanksjon. Banken har blant annet brukt en deltidsansatt student som etterlevelsesansvarlig.

Eidsberg Sparebank får hvitvaskingsbot på 5,3 millioner av Finanstilsynet. | Foto: Eidsberg Sparebank

Eika-banken Eidsberg Sparebank ilegges et overtredelsesgebyr på 5,3 millioner kroner av Finanstilsynet for manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene.

Ifølge en tilsynsrapport publisert av Finanstilsynet har banken over lengre tid hatt manglende etterlevelse av 13 av lovens paragrafer, og tilsynet karakteriserer regelbruddene som grove.

«Finanstilsynet anser overtredelsene av loven som både grove og alvorlige. Banken har en mangelfull etterlevelse på flere sentrale områder, som samlet sett utgjør en betydelig svekkelse av muligheten til å avdekke mistanke. Dette understrekes etter Finanstilsynets vurdering av funnene i stikkprøvene. Overtredelsene har foregått over lang tid, og gjelder plikter som er grunnleggende for bankens samlede etterlevelse», skriver tilsynet i rapporten.

Overtredelsene har ifølge tilsynet foregått over lengre tid, både før og etter nåværende utgave av loven. Tilsynet viser til tilfeller av brudd som går tilbake til hvitvaskingsloven av 2009. Dagens utgave av loven kom i 2018.

Det mener tilsynet tyder på en altfor lav prioritering av dette arbeidet i banken.

«Finanstilsynet anser at manglene som er avdekket i stikkprøvene, er en konsekvens av gjennomgående manglene knyttet til krav om risikovurdering, rutiner, risikoklassifisering, opplæring,og bankens egen internkontroll. Særlig bankens manglende oppfølging av høyrisikokunder, anses som alvorlig, ettersom forsterket oppfølging av høyrisikokunder er et av de viktigste tiltakene mot hvitvasking og terrorfinansiering», skriver tilsynet.

Student som ansvarlig

Finanstilsynet har gjennomgått rutiner og ansvar for hvitvaskingsarbeidet i banken og kommenterer at det har vært for dårlig dokumenterte og avklarte rutiner og ansvar på området.

Da Finanstilsynet kom på tilsyn viste det seg at etterlevelsesansvarlig i banken var heltidsstudent og jobbet deltid i banken ved siden av studiene. Blant oppgavene i deltidsjobben var også kundeservice og dagligbank.

Dette strider blant annet mot reglene om at etterlevelsesansvarlig skal ha en uavhengig rolle i banken, og utøve kontroll av andre funksjoner.

«Sett hen til funnene ved tilsynet, stilte Finanstilsynet spørsmål ved etterlevelsesansvarliges erfaring og uavhengighet, samt opplæring i, og kunnskap om hvitvaskingsfeltet», skriver tilsynet.

Nordea Liv synes folk er flinke til å være langsiktige med egen pensjon

Econa velger Eika Forsikring

Nordea inngår samarbeid med Econa

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch