FinansWatch

Nytt regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett

De nye reglene for obligasjoner med fortrinnsrett vil tre i kraft samtidig i Norge og EU. Det nye regelverket vil gjelde fra 8. juli.

Nye regler gjelder fra 8. juli 2022. | Foto: NTB scanpix/Vidar Ruud

Finanstilsynet skriver at nytt regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett trer i kraft 8. juli 2022. Regelverket gjennomfører covered-bonds direktivet, samt endringer i CRR artikkel 129. Det norske regelverket trer i kraft samtidig med EU.

Det er gjort endringer i finansforetaksloven kapittel 11 og i finansforetaksforskriften. De nye betegnelsene på obligasjonene er OMF Premium og OMF standard, avhengig av hvilke kvalitetskrav som er oppfylt for obligasjonen. Det finnes overgangsregler for bruk av den gamle betegnelsen på obligasjoner utstedt før 8. juli 2022.

Før et kredittforetak kan utstede OMF Premium eller OMF Standard, må det foreligge tillatelse fra Finanstilsynet, etter loven som trer i kraft 8. juli. Finansdepartementet har lagt til grunn at eksisterende OMF-foretak kan underlegges en forenklet søknadsbehandling for å konvertere fra OMF til OMF Premium.

Finanstilsynet legger til grunn at det vil være tilstrekkelig at søknaden inneholder noen nye opplysninger, for foretak som i dag har tillatelse til å utstede OMF.

Hvilke opplysninger som søknaden skal inneholde finner du her.

Økonomisjefen i Nidaros sparebank har sagt opp

Bulder Bank tror på kundevekst etter renteheving

Nordea om internkommunikasjon etter politisak: – Det viktig å være så åpen som vi har mulighet til å være

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch