FinansWatch

Ekstraordinært møte i kontrollkomiteen etter Vedum og Støres svar

Kontrollkomiteen på Stortinget er innkalt til et ekstraordinært møte etter Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedums svar om utnevnelsen av sentralbanksjef.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt svar fra Statsministerens kontor og Finansdepartementet i saken om utnevnelsen av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef, sier komiteens leder Peter Frølich (H) til NTB.

Han sier det er viktig for ham at komiteen nå går nøye gjennom svarene på de 21 spørsmålene de sendte til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tirsdag i forrige uke om utnevnelsen av den nye sentralbanksjefen, før de avgjør hva som skal skje videre i saken.

– Jeg har innkalt til ekstraordinært møte førstkommende fredag for å diskutere neste steg, sier Frølich.

Hadde samtaler med tre kandidater

I svaret fra Vedum kommer det fram at innstillingsgruppen sammen med rekrutteringsbyrået BackerSkeie hadde samtaler med tre potensielle kandidater til sentralbanksjefstillingen.

BackerSkeie ble i september i fjor hyret inn av Finansdepartementet for å bistå med å finne den nye sentralbanksjefen.

Det er fra tidligere kjent at Finansdepartementet hadde samtaler med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg om sentralbanksjefstillingen. Det har likevel ikke vært kjent at de har snakket med en tredje kandidat, selv om Finansdepartementet har bekreftet at andre kandidater enn Wolden Bache og Stoltenberg har vært aktuelle.

Vedum skriver ikke hvem den tredje kandidaten var.

Kun to av tre søkte

Vedum skriver i sitt svar at formålet med samtalene var å kartlegge interesse for stillingen, gi informasjon og svare på spørsmål, herunder om videre prosess.

– På bakgrunn av disse samtalene vurderte innstillingsgruppen at alle de tre var aktuelle å vurdere til stillingen, og jeg ble orientert om dette. Interesseavklaringssamtalene ble fulgt opp med at alle tre ble oppfordret til å søke, skriver Vedum.

Da søknadsfristen hadde gått ut, hadde kun to av dem som ble oppfordre til å søke, søkt.

Det er fra tidligere kjent at Jens Stoltenberg og Ina Wolden Bache ble oppfordret til å søke.

Svarer ikke på hvem som nevnte Stoltenberg først

Vedum har også fått spørsmål om når Jens Stoltenbergs navn kom opp i departementets arbeid med ansettelse av ny sentralbanksjef for første gang, og hvem som spilte det inn.

Vedum svarer ikke på hvem som spilte det inn, men bemerker at det bare dager etter at nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen varslet sin fratreden, ble offentlig spekulert om hvem som kunne være egnet for stillingen.

– Departementets oppgave med å forberede beskikkelser og utnevnelser til lederstillinger i departementet, etater og tilknyttede virksomheter, tilsier at departementet løpende har kunnskap om at det finnes personer som på kort eller lengre sikt kan være aktuelle kandidater til å bekle ulike stillinger, skriver Vedum.

Tangen kom med innspill til kandidater

I svaret kommer det også fram at oljefondssjef Nicolai Tangen var blant dem som kom med innspill til hvem som kunne bli ny sentralbanksjef, og dermed hans egen sjef.

– Som beskrevet har departementet hatt kravspesifikasjonssamtaler og fått innspill om mulige kandidater fra et stort antall personer, herunder med sjefen for NBIM, som er nevnt i spørsmålet. Hva som er bakgrunnen for hvilke innspill hver enkelt valgte å gi, har departementet ikke full kjennskap om. Hvem innstillingsgruppen etterpå anså som relevante kandidater, var uansett ikke knyttet til enkeltinnspill fra kravspesifikasjonssamtalene, skriver Vedum.

NBIM er forkortelse for Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet.

Totalt ble det i tillegg holdt samtaler med et 20-talls personer for å kartlegge hvilke kvalifikasjoner sentralbanksjefstillingen krever.

Ikke i tvil om habilitet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarer også på fire spørsmål rettet til ham om utnevnelsen av Stoltenberg.

– Jens Stoltenberg og jeg har et langvarig personlig vennskap. Jeg var aldri på noe tidspunkt i tvil om at jeg ville være inhabil etter forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett dersom Stoltenberg var en aktuell kandidat til stillingen som sentralbanksjef, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sitt svar.

– Det var derfor ikke noe behov for å be om en habilitetsvurdering av Lovavdelingen eller andre knyttet til ansettelsessaken, skriver han.

Tidligere har Støre opplyst at han meldte seg inhabil i saken 22. oktober i fjor.

I svaret skriver han også at han kun under den mye omtalte turen 24. oktober i fjor har snakket med Stoltenberg om noe som kan ha sammenheng med sentralbanksjefstillingen.

SV vil gjennomgå svarene nøye

SV-leder Audun Lysbakken sier det er viktig at Stortinget gjennomgår svarene fra Støre og Vedum nøye.

– Om svarene er tilfredsstillende, eller om det trengs videre oppfølging i kontrollkomiteen, vil vi komme tilbake til når vi har tatt stilling til det, sier Lysbakken.

Han legger til at SV ikke vil komme med noen ytterligere kommentarer tirsdag.

Stortinget krever svar om Stoltenberg-ansettelsen

Jens Stoltenberg: Forberedt på å gjennomføre upopulære rentehevinger

Vedum: – Det hadde helt sikkert vært enklere å velge noen andre

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch