FinansWatch

Experian: Viktig å kommunisere fordelene ved å dele personopplysninger

I en undersøkelse analyseselskapet Experian har fått gjort kommer det frem at overraskende mange er villige til å dele personopplysninger.

Konsulent Jon Marius Bru i Experian. | Foto: Experian.

Analyseselskapet Experian har fått gjennomført en undersøkelse av Forrester Consulting. I en pressemelding deler Experian tall som viser hva analyseselskapet mener er overraskende mange som er villige til å dele sine personopplysninger.

I rapporten «Data, digitalization and the return of the pre-pandemic growth» som baserer seg på undersøkelsesresultatene, mener Experian at det kommer tydelig frem hvor viktig det er for tilbydere av finansielle tjenester å kommunisere fordelene kundene får ved å dele personopplysninger.

– Generelt viser resultatene at folk flest er villige til å dele personopplysninger. Men det er viktig for forbrukerne å kunne ta en veloverveid beslutning før deling for å sikre verdien på hva de mottar i retur. Det kan for eksempel være kortere behandlingsprosesser, bedre tjenester eller lavere priser. Bedrifter som klarer å kommunisere fordelene ved samtykke, vil komme styrket ut av pandemien i møte med en enda mer digital verden, sier konsulent Jon Marius Bru i Experian i  meldingen.

Undersøkelsen spurte 663 senior beslutningstakere i næringslivet, samt 3213 forbrukere om deres syn på, og holdning til, kundeopplevelsen og ombordsstigningsprosesser.

43 prosent av de spurte forbrukerne i undersøkelsen, sier det er sannsynlig at de vil gi bedrifter tilgang til personlig finansiell informasjon ved nettbaserte søknader om for eksempel lån eller kreditt, mens 33 prosent forholder seg nøytrale til spørsmålet.

53 prosent svarer at de stoler mer på banken enn samfunnet og egen arbeidsgiver, men det er en forskjell av tilbydere og forbrukere. Hele 68 prosent av tilbydere tror kundene stoler på at de bruker personopplysningene for å tilby bedre tjenester.

– Forskjellen i oppfatningen viser åpenbart at det må jobbes mer for å øke kundenes tillit, og at det er uhyre viktig å kommunisere fordelene med å dele personopplysninger for samtykke. Spesielt med tanke på at 58 prosent av respondentene sier de foretrekker digitale søknadsprosesser fremfor manuelle i form av fysisk oppmøte eller per telefon. Hvilket krever  annen for kommunikasjon, sier Bru. 

EPK: De fleste som flytter pensjonen velger Sparebank 1 Forsikring

Finanstilsynet skeptiske til verdipapirselskapers syn på interessekonflikter

Storebrand kåret til det beste forsikringsselskapet i verden på bærekraft 

Mer fra FinansWatch

– Norske Fintechs bør satse internasjonalt

Finansforbundet har kartlagt den økonomiske utviklingen blant norske fintech-selskaper. Konklusjonen er at det er tøft å lykkes som norsk fintech, men at det er betydelig vekst i omsetning for aktørene, og at det er mange som virkelig satser.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch