FinansWatch

Finanstilsynet skeptiske til verdipapirselskapers syn på interessekonflikter

I sitt tematilsyn av Euronext Growth har Finanstilsynet også sett på verdipapirselskaper som tilrettelegger for børsnoteringer. De har funnet flere eksempler hvor ansatte i disse selskapene har handlet aksjer før de har sendt ut sine analyser av selskapene.

Arkivbilde. Finanstilsynet. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Finanstilsynets rapporter om Euronext Growth er under utrulling. På fredag kom første rapport som kritiserte opptaksprosessen for Euronext Growth.

I dag kom enda en rapport, som har sett på verdipapirselskapene som analyserer selskapene som skal noteres.

«Enkelte ansatte i noen foretak har kjøpt aksjer før foretaket publiserte sin første analyse av selskapet. Finanstilsynet har ikke konstatert brudd på egenhandelsreglene, men har likevel presisert overfor foretakene at verdipapirforetak skal forebygge risikoen for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder», skriver tilsynet i sin innledning.

Syv verdipapirforetak er tatt med i tilsynet:

  • ABG Sundal Collier
  • Carnegie
  • DNB Markets
  • Nordea Markets
  • Pareto Securities
  • Sparebank 1 Markets
  • Swedbank

Rapportene viser at i ABG Sundal Collier, DNB Markets og Carnegie har ansatte i verdipapirselskapene handlet aksjer i nylig noterte selskaper før de publiserte sine analyser og kjøpsanbefalinger av selskapene.

Funnene ble først omtalt i DN.

I ABG Sundal Collier kjøpte 10 ansatte aksjer i en virksomhet ABG hadde tatt opp til analysedekning mellom første handelsdag og første analyse ble publisert. Finanstilsynet sier dette er i strid med ABGs interne regler, men det avvises av ABG. ABG understreker også at de aktuelle ansatte ikke jobbet med analysen av de aktuelle selskapene.

I DNB Markets fant Finanstilsynet at tre ansatte hadde handlet aksjer på tilsvarende vis. Også DNB understreker at de ansatte ikke jobbet med analysene.

I Carnegie fant tilsynet én ansatt som hadde kjøpt aksjer, men også her svarer Carnegie at den ansatte ikke kjente til innholdet i analysen før den ble publisert.

Finanstilsynet ønsker seg bedre noteringsprosesser hos Euronext Oslo

Euronexts direktør synes ikke tilsynskritikken er så alvorlig

Økokrim: – I fjor var det fire domfellelser for overgrep mot barn som startet med meldinger om mistenkelige transaksjoner 

Mer fra FinansWatch

– Norske Fintechs bør satse internasjonalt

Finansforbundet har kartlagt den økonomiske utviklingen blant norske fintech-selskaper. Konklusjonen er at det er tøft å lykkes som norsk fintech, men at det er betydelig vekst i omsetning for aktørene, og at det er mange som virkelig satser.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch