Verdsettelse av fast eiendom: Nå kommer det nye krav

– Finanstilsynet har gjennom en god prosess lagt til rette for at utviklingen av avanserte og digitaliserte prosesser knyttet til bolighandel og boliglån i Norge kan ivaretas, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Kapitalkravsordningen angir krav til verdivurdering av fast eiendom. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) fastsatte i mai i fjor retningslinjer for innvilgning og overvåking av lån. Disse trådte i kraft 30. juni i år.

Finanstilsynet har nå publisert et rundskriv om verdsettelse av fast eiendom i forbindelse med innvilgning og overvåking av lån, spesielt under bruk av statistiske modeller.

Ifølge rundskrivet er hvert enkelt foretak pålagt ansvar for å ha interne retningslinjer og rutiner for verdsettelse av fast eiendom som pant for lån, herunder bruk av statistiske modeller.

Rundskrivet gjelder for banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

I en pressemelding viser Finans Norge til at de sammen med tilsynet, har jobbet med denne saken lenge. De skriver at det har vært tett og konstruktiv dialog for å finne en hensiktsmessig operasjonalisering av retningslinjene for norske foretak.

«Finans Norge mener at Finanstilsynet har funnet en god nasjonal tilpasning av EU-regelverket som ivaretar den digitale utviklingen i det norske boligmarkedet».

– Finanstilsynet har gjennom en god prosess lagt til rette for at utviklingen av avanserte og digitaliserte prosesser knyttet til bolighandel og boliglån i Norge kan ivaretas, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

«Foretakene skal etablere interne kriterier for bruken av statistiske modeller for verdsettelse ved innvilgelse av lån, og tilsynet har uttrykt en forventning om at disse kriteriene blant annet må knyttes til eiendommens verdi, lånets størrelse, belåningsgrad og robusthet i verdivurderingsestimatet. For lån som ikke tilfredsstiller kriteriene, må verdsettelsen foretas av en intern eller ekstern verdsetter», skriver Finans Norge.

– Gjennom en åpen og inkluderende prosess med næringen har Finanstilsynet truffet en god og balansert løsning som ivaretar behovene til myndigheter, kredittgivere og kunder, sier Johansen.

De nye retningslinjene trer i kraft i Norge 1. januar 2022.

Finanstilsynet forventer etablering av kriterier for bruk av statistiske modeller

Etablerer rammeverk for testing av cybersikkerhet i finanssektoren

Stortingsrepresentant krever svar fra finansministeren om kommuner uten kontanter  

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også