Departementet ber om fortgang i gjennomføringen av bankpakken

Finansdepartementet ber statsministeren i Liechtenstein om fortgang i gjennomføringen av bankpakken og nye OMF-regler i EØS-avtalen.
Finansdepartementet ber om avklaring om bankpakken. | Foto: Lise Åserud / NTB
Finansdepartementet ber om avklaring om bankpakken. | Foto: Lise Åserud / NTB

Det er i et brev til statsministeren og finansministeren i Liechtenstein den 7.oktober, at Jan Tore Sanner (H) som på dette tidspunktet var finansminister, tar opp mulig tidspunkt for ikrafttredelse av deler av den såkalte bankpakken (CRR2/CRD5) i EØS-avtalen.

Brevet er en oppfølging av et brev som ble sendt 11.mai om bankpakken og nye OMF-regler (obligasjoner med fortrinnsrett) i EØS-avtalen.

Departementet ber om at konstitusjonelle forbehold for gjennomføringen av EUs kapitalkravsforordning løftes slik at bankpakken kan tre i kraft i EØS-avtalen første kvartal neste år.

Finans Norge skriver på sine nettsider at det imidlertid er signaler fra Liechtenstein som «tyder på at det ikke vil være mulig før 2.kvartal 2022».

Videre skriver Finans Norge at de støtter initiativet, og understreker viktigheten av raskest mulig innføring av nye EU-reguleringer på finansmarkedsområdet.

– Innføringen av EUs bankpakke og nye OMF-regler i Norge er viktig både for å sikre like konkurransevilkår i det norske markedet, og at norsk bankregulering er i tråd med det som gjelder i EU, uttaler Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Den 5.oktober informerte Finanstilsynet om at rapportering etter den endrede kapitalkravsforordningen for banker, som trådte i  kraft i EU i juni 2021, vil ikke tre i kraft i Norge  før i 2022. De skriver at rapprteringspliktige foretak derfor skal rapportere etter dagens regelverk for alle perioder i 2021.

«Det er fortsatt usikkerhet knyttet til når reglene i bankpakken vil bli tatt inn i EØS-avtalen og satt i kraft i Norge. Finanstilsynet vil informere så snart det er tatt en beslutning om når ny rapporteringspakke skal tas i bruk», heter det fra Finanstilsynet.

Spenterpartiets Trygve Slagsvold Vedum som er den nye regjeringens finansminister etter Jan Tore Sanner (H).

Finanstilsynet utsetter nye rapporteringskrav

Endringene i EUs bankpakke vil ikke skje samtidig i Norge 

Finans Norge: – Bankpakken er viktig for å sikre like konkurransevilkår  

 

 

 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også