FinansWatch

Endringene i EUs bankpakke vil ikke skje samtidig i Norge

– Bankpakken er ikke ennå tatt inn i EØS-avtalen. I samarbeid med de øvrige EØS/EFTA-statene jobber Norge for at slik innlemmelse vil skje så snart som mulig, opplyser Finansdepartementet.

Finansminister Jan Tore Sanner. | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Endringer i kapitalkravsforordningen for banker (CRR2), som i EU gjelder fra 28. juni 2021, vil ikke tre i kraft i EØS-avtalen på samme tidspunkt.

Finansdepartementet vil komme tilbake til når reglene vil bli tatt inn i avtalen og satt i kraft i Norge, opplyses det i en melding.

«Bankpakken er ikke ennå tatt inn i EØS-avtalen. I samarbeid med de øvrige EØS/EFTA-statene jobber Norge for at slik innlemmelse vil skje så snart som mulig. Ikrafttredelse av bankpakken i EØS-avtalen avhenger av når eventuelle konstitusjonelle forbehold for de enkelte rettsaktene kan løftes i alle de tre EØS/EFTA-statene».

Endringene i kapitalkravsforordningen innebærer bl.a. en omlegging av bankenes myndighetsrapportering og vesentlige endringer i deler av soliditetsreguleringen. Departementet vil i god tid i forkant varsle om ikrafttredelsestidspunktet for endringene i kapitalkravsforordningen, men bankene bør benytte tiden fremover på å forberede seg på de kommende endringene.

Finansdepartementet vil om kort tid legge frem en proposisjon med forslag til lovendringer som legger til rette for gjennomføring av bankpakken i norsk rett, opplyses det. I tråd med dagens regelverksstruktur vil flere deler av bankpakken gjennomføres i forskrift.

Finanstilsynet: Flere banker planlegger utbytte over 30 prosent-grensen

Innlegg: EUs bankpakke må tilpasses bankenes størrelse

Finans Norge: – Bankpakken er viktig for å sikre like konkurransevilkår

Mer fra FinansWatch

Sbanken utsatt for dataangrep

Sbanken ble lørdag formiddag utsatt for et dataangrep av samme type som flere norske instanser ble utsatt for denne uka.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch