Utredning om ventede EØS-regler til bærekraftsrapportering

Finansdepartementet har bedt Verdipapirlovutvalget om å utrede gjennomføring av ventede EØS-regler om bærekraftsrapportering.
Finansdepartementet har gitt Verdipapirlovutvalget i oppdrag å utrede hvordan forventede EØS-regler som tilsvarer det foreslåtte direktivet, kan gjennomføres i norsk rett. | Foto: Jiri Havran/Finansdepartementet
Finansdepartementet har gitt Verdipapirlovutvalget i oppdrag å utrede hvordan forventede EØS-regler som tilsvarer det foreslåtte direktivet, kan gjennomføres i norsk rett. | Foto: Jiri Havran/Finansdepartementet

I april la Europakommisjonen frem forslag til nye direktivregler om foretaks bærekraftsrapportering, bedre kjent som CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Forslaget vil endre på EUs regnskapsdirektiv, rapporteringsdirektiv, revisjonsdirektiv og revisjonsforordning. Kravene er foreslått å gjelde fra og med regnskapsåret 2023, med rapportering i 2024.

Finansdepartementet har dermed valgt å gi Verdipapirlovutvalget i oppdrag å utrede hvordan forventede EØS-regler som tilsvarer det foreslåtte direktivet, kan gjennomføres i norsk rett, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Utvalget får i tillegg i oppdrag å vurdere hvordan det kan legges til rette for så enkel rapportering som mulig.

Utvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 20. mai 2022 og etter direktivforslaget skal EU-statene gjennomføre direktivet innen 1. desember 2022.

Finansdepartementet vil oppnevne nye utvalgsmedlemmer med relevant kompetanse som skal være en del av utvalget under arbeidet. Departementet har invitert Finans Norge, Regnskap Norge og CICERO senter for klimaforskning til å fremme forslag til nye medlemmer.

Forenklingsutvalget er satt

Finans Norges fem krav til statsbudsjettet

Sparebankforeningen krever at den nye regjeringen tydeliggjør sparebankenes rolle  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå


Les også