Finans Norges fem krav til statsbudsjettet

Finans Norge forventer at det kommende statsbudsjettet prioriterer vekstfremmende tiltak som bidrar til nye arbeidsplasser og grønn konkurransekraft i norsk økonomi.
Direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. | Foto: Kilian Munch
Direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. | Foto: Kilian Munch

Norge må skape 25.000 flere arbeidsplasser i året for å opprettholde velferdsnivået. Finans Norges siste jobbskapertall viste at all netto jobbskaping gjennom pandemien har kommet i offentlig sektor. Organisasjonen forventer derfor at det statsbudsjettet som legges frem 12. oktober, er et budsjett som prioriterer vekstfremmende tiltak som bidrar til nye arbeidsplasser og grønn konkurransekraft i norsk økonomi, det skriver Finans Norge på sine hjemmesider.

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon og representerer rundt 240 finansbedrifter med 50.000 ansatte. Organisasjonen har lagt frem fem punkter som de mener statsbudsjettet må levere på.

Les hele innlegget til Finans Norge her.

De fem punktene

  1. Sikre gode og stabile rammevilkår for finansnæringen for å bidra til å lette næringslivets behov for økt kapitaltilgang til omstilling og nye investeringer.
  2. Prioritere tiltak som bidrar til bærekraftig omstilling i privat sektor og økt satsing på klimaforebygging.
  3. Videreutvikle offentlig-privat digitalt samarbeid og øke innsatsen i kampen mot cyberkriminalitet.
  4. Sørge for at forskning og utvikling i større grad rettes mot næringslivets behov for omstillingskompetanse og sørge for at kompetanseutvikling og høyere utdanning reflekterer faktiske behov i arbeidslivet.
  5. Bidra til at norsk næringsliv har de samme rammevilkår som våre partnere i Europa gjennom en aktiv europapolitikk der vi deltar i relevante EU-programmer som InvestEU, har gode mekanismer for tidlig påvirkning i viktige saker og prioriterer rask og harmonisert gjennomføring av relevant EU-regelverk.

Ny vekst må komme i grønn sektor

Med de fem punktene mener blant annet Finans Norge at statsbudsjettet må sørge for at forskning og utvikling i større grad rettes mot næringslivets behov for omstillingskompetanse.

– Ny vekst og nye arbeidsplasser må i størst mulig grad komme i selskaper og næringer som har løsninger på klimautfordringene eller i selskaper som klarer å omstille seg til et lavutslippssamfunn. Staten legger rammene, men omstillingen må skje i privat sektor, understreker Finans Norge på sine hjemmesider.

De peker på at det er viktig å videreføre oppfølgingen av anbefalingene fra Kapitaltilgangsutvalget, og sørge for stabile og gode rammebetingelser for de som skal finansiere omstillingen. Finans Norge mener at det må settes av tilstrekkelig ressurser til videreutvikling av offentlig-privat digitalt samarbeid.

– Med økt digitalisering, følger også økt sårbarhet. Det må satses mer på bekjempelse og forebygging av cyberkriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Her er et godt samarbeid mellom næringsliv og det offentlige avgjørende, skriver Finans Norge.

Til slutt påpeker de at det er viktig at Norge er en integrert del av det europeiske samarbeidet. Derfor bør statsbudsjettet også reflektere en økt satsing på deltagelse i europeiske samarbeidsorgan og en økt tilstedeværelse der Norge har en påvirkningskraft i EUs organer.

Sveinung Rotevatn trer inn i finanskomiteen på Stortinget: – Vi blir ikke noen budsjettpartner for Ap og Sp

25 år med oljefondet: – Norge er blitt rikere enn mange tror

Nytt grønt fond kan få ti milliarder av regjeringen 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også