FinansWatch

Ny forskrift: Flere typer foretak omfattes av meldeplikt ved utkontraktering

Finanstilsynet har vedtatt ny forskrift om meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet.

Finanstillsynet har vedtatt en ny forskrift. | Foto: NTB

Foretak som er under tilsyn må melde fra til Finanstilsynet når de inngår en avtale om utkontraktering av  virksomhet.  

For å følge opp risiko

Nå er det tatt inn en bestemmelse i forskriften som stiller krav om at alle foretak under tilsyn skal ha en oversikt over alle sine utkontrakteringsavtaler.

Bakgrunnen for dette er at Finanstilsynet skal kunne følge opp risikoen knyttet til utkontrakteringsavtaler som ikke skal meldes til Finanstilsynet, enten fordi foretaket er unntatt fra meldeplikt eller fordi avtalen ikke er meldepliktig.

Den nye forskriften medfører også en presisering av hvilke opplysninger meldingen om utkontraktering skal inneholde.

–  Dette er dels begrunnet i at Finanstilsynet har behov for løpende informasjon om foretakenes utkontraktering, og dels begrunnet i krav i EU-regelverket, skriver tilsynet i en pressemelding.

Meldeplikten skal gjelde for utkontraktering av virksomhet som er kritisk eller viktig for foretakene.

Tydeliggjør ansvar

–  Endringen tydeliggjør foretakets ansvar for å avklare hvilke utkontrakterte oppgaver som det anser som kritiske eller viktige og som dermed skal være omfattet av meldeplikten. Hvilken virksomhet som er kritisk eller viktig for foretaket og som derved er meldepliktig, vil bero på en konkret vurdering.

Finanstilsynet legger til grunn at utkontraktering av oppgaver som er sentrale for styringen og kontrollen med virksomheten, som hovedregel skal meldes. Endringen innebærer at meldepliktens omfang i større grad er tilpasset tilsynsmessige behov. Endringen er i tråd med EU-regelverket, og EIOPAs og EBAs retningslinjer

Forskriften trer i kraft fra 1 januar 2022.

Cyberangrep mot bank- og finanssektoren økte med over 1300 prosent

Finanstilsynet ba kryptobørsen Binance stanse «ulovlige aktiviteter» i Norge 

Høringsforslag fra Finansdepartementet klargjør bankenes tilbud av kontanttjenester 

 

 

 

Mer fra FinansWatch

– De som ikke satser på dette vil tape terreng

Finansbransjen må reflektere samfunnet ellers. – Som kvinner representerer vi både halvparten av kompetansen, men også kundegrunnlaget, til de vi skal betjene, sier konsernsjef Benedicte Fasmer i Sparebank 1 SR Bank.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch