FinansWatch

KrF vil skape flere arbeidsplasser gjennom å sikre de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende

Politikernes svar på utfordringen fra Finans Norge: Kristelig Folkeparti (KrF) vil gi gode rammer for gründere, sikre de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende og videreføre handlingsplanen for kvinnelige gründere for å skape flere arbeidsplasser.

Kommunikasjonsrådgiver i KrF, Maria Elisabeth Selbekk. | Foto: PR / KrF

Finans Norges jobbskapertall viser at all vekst i antall nye stillinger i Norge har kommet i offentlig sektor. Direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, er kritisk til utviklingen og lurer på hva norske partier vil gjøre for å stimulere til arbeid i privat sektor.

Kristelig Folkeparti (KrF) skriver i en epost til FinansWatch at de vil gjøre det lettere å starte sin egen virksomhet ved å gi gode rammer for gründere og oppstartsselskaper og styrke tilgangen til risikokapital.

– I tråd med vårt klimaengasjement vil vi opprette en ny ordning i virkemiddelapparatet med tilstrekkelig tapsavsetning for investering i kommersialiseringen innen kategorien grønn disruptiv innovasjon og teknologi, forklarer kommunikasjonsrådgiver i KrF, Maria Elisabeth Selbekk.

KrF foreslår å etablere en regional satsing på akseleratorer for små og mellomstore bedrifter etter en felles nasjonal modell, med hensikt å skape ny vekst i etablerte bedrifter gjennom innovasjon og satsing på eksport. Partiet vil også sikre de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende og videreføre handlingsplanen for kvinnelige gründere.

– Vi vil øke bevilgningene til Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å bidra til mer innovasjon i norske bedrifter og ha gode ordninger som stimulerer næringslivets egen forsknings- og utviklingsaktivitet. Blant annet vil vi øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling i havbruksnæringen for å finne nye og bedre løsninger som for eksempel lukkede havbruksanlegg, som igjen kan bekjempe lakselus, sykdomsspredning og rømming, påpeker Selbekk.

KrF vil markedsføre Norge som sjømatnasjon, og arbeide for god markedsadgang for norske sjømatprodukter. I dialog med reiselivsnæringen vil de foreta nødvendige lovendringer for å sikre kommunene selvbestemmelse i spørsmålet om turistskatt eller andre former for brukerbetaling.

Kreutzer er kritisk

Jobbskapertall fra Finans Norge viser at det ble skapt 24.900 jobber i Norge i første halvår av 2021. I alt er det 30.000 flere jobber i offentlig sektor og 5 000 færre i privat sektor. Det er direktør i Finans Norge kritisk til.

– Vi er midt i en valgkamp. Den bør i sluttfasen handle om hvordan partiene ønsker å legge forholdene til rette for jobbskaping i privat sektor over hele landet. For en liten åpen økonomi som vi har i Norge, vil det være helt avgjørende for fremtidig sysselsetting at vi har en konkurransedyktig privat sektor som kan skape verdier, sikre eksportinntekter og skape tusenvis av nye, grønne jobber, sier Kreutzer i et innlegg på Finans Norge sine hjemmesider.

MDG vil skape flere arbeidsplasser gjennom å gjøre bedriftene som satser på miljø til vinnere

Arbeiderpartiet vil skape flere arbeidsplasser gjennom at staten spiller en mer aktiv rolle i næringspolitikken

Høyre vil skape flere arbeidsplasser gjennom mer permisjon

Jobbskapertallet: – Avgjørende å få fart på privat sektor 

Mer fra FinansWatch

– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar

– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch