FinansWatch

Endring i verdipapirforskriften

Finanstilsynet melder om en ny endring hva gjelder unntak for prospekt.

Ny endring i verdipapirforskriften. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Utfyllende regler til prospektregelverket er inntatt i verdipapirforskriften kapittel 7, skriver Finanstilsynet i sitt nyhetsbrev.

«Prospektforordningen fastsetter en rekke unntak fra kravet om å publisere prospekt for tilbud om verdipapirer til offentligheten og opptak av verdipapirer til et regulert marked», står det videre.

Finanstilsynet har fastsatt forordningen som fastsetter minstekrav til opplysninger i unntaksdokument.

Det skal gjelde hensyn til minstekrav til opplysninger i dokumentet som skal offentligjøres med sikte på unntak fra prospekt i forbindelse med en overtakelse gjennom et ombyttingstilbud, en fusjon eller deling.

Forordningen er inntatt i verdipapirforskriften kapittel 7, paragraf 1, skriver Finanstilsynet.

Nye retningslinjer for utkontraktering av IKT-oppgaver til leverandører av skyteknologi

Norsk venturekapitalforening: Endelig kom regelendringene

EBA sin stresstest viser nedskrivninger på utlån på 34 milliarder kroner for DNB 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch