Nye retningslinjer for utkontraktering av IKT-oppgaver til leverandører av skyteknologi

De nye retningslinjene gjelder blant annet for forvaltere av alternative investeringsfond, forvaltningsselskap for verdipapirfond og nasjonale finanstilsynsmyndigheter.
NYE RETNINGSLINJER: Finanstilsynet godttok de nye retningslinjene for utkontraktering av IKT-oppgaver til leverandører av skyteknologi som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten fastsatte i fjor. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
NYE RETNINGSLINJER: Finanstilsynet godttok de nye retningslinjene for utkontraktering av IKT-oppgaver til leverandører av skyteknologi som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten fastsatte i fjor. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Finanstilsynet bekrefter at retningslinjene Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten har fastsatt vil gjelde fra 31. juli 2021.

Retningslinjene ble fastsatt og publisert av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) i desember 2020, og nå kan Finanstilsynet bekrefte at de også vil gjelde i Norge fra 31. juli i år.

Retningslinjene gjelder for blant annet forvaltere av alternative investeringsfond, forvaltningsselskap for verdipapirfond, depotmottakere, verdipapirforetak, kredittinstitusjoner når de yter investeringstjenester, operatører av handelsplasser, verdipapirsentraler og administratorer av kritiske referanseverdier. De gjelder også for nasjonale finanstilsynsmyndigheter, skriver Finanstilsynet på sine sider.

«Det er Finanstilsynets vurdering at retningslinjene er en nyttig utdyping av IKT-forskriftens bestemmelser. Finanstilsynet har derfor bekreftet til ESMA at retningslinjene vil bli fulgt i Norge fra det tidspunktet de trer i kraft ellers i det indre markedet i Europa, 31. juli 2021.», står det videre.

Skal hjelpe

ESMA sin publikasjon fra desember beskriver retningslinjene som en hjelp til selskaper for å indentifisere, adressere og følge med på risikoen som kommer fra sky-basert utkontraktering. Det er fire punkter retningslinjene skal gi selskapene veiledning på:

  • Risikovurdering og gjennomgangen de burde gjøre på sine leverandører av skyteknologi
  • Styrings-, organisasjons- og kontrollrammer som de bør innføre for å overvåke ytelsen til sine leverandører, og hvordan de kan avslutte deres sky utkontraktering uten unødig forstyrrelse av virksomheten.
  • De forskjellige elementene i en kontrakt
  • Informasjonen som skal gis til den korrekte myndighet.

Du kan finne ESMA sin publisering fra desember her.

Fintech Norway: Bra at Finanstilsynet endelig tar grep

Sparebank 1: – Vi har selv varslet tilsynet om de manglene vi nå har fått pålegg om

Svensk finanstilsyn undersøker Klarna for sikkerhetsbrudd 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også