FinansWatch

ESMA har sendt høringsforslag om folkefinansieringstjenester

ESMA har sendt høringsforslag til utfyllende regler til det nye regelverket om folkefinansieringstjenester som kommer senere i år.

Foto: JOHN THYS/AFP / AFP

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har sendt forslag til utfyllende regler på høring, ifølge en melding fra Finanstilsynet. Høringsfristen er 28. mai 2021.

Høringen omfatter ni tekniske standarder (7 RTS og 2 ITS) om henholdsvis klagebehandling, interessekonflikter og kontinuitetsplaner. Høringen omfatter også autorisasjonssøknader, informasjon til kunder om misligholdsprosent, kunnskapstest og simulering av kundens evne til å bære tap. I tillegg kommer den inn på investeringsfaktablad, rapportering til myndighetene, og myndighetenes notifisering til ESMA.

Det antas at reglene blir tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Finanstilsynet ber om at de informeres dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finanstilsynet bør være oppmerksom på. Det vil i utgangspunktet ikke gjennomføres ny høring når regelverket skal tas inn i norsk rett, opplyses det.

I 2020 vedtok EU et nytt regelverk om folkefinansieringstjenester for næring (forordning 2020/1503). Regelverket skal gjelde i EU fra 10. november 2021, og forventes å bli gjennomført i norsk rett når det er innlemmet i EØS-avtalen.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch