FinansWatch

Finans Norge mener omstillingstakten må økes

– Finansnæringen vil være helt sentrale for at Norge skal klare den grønne omstillingen, og det er derfor viktig at banker og forsikringsselskaper i Norge har konkurransedyktige regler og rammevilkår, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. | Foto: Kilian Munch/Finans Norge

– De behovene for omstilling som det pekes på i Perspektivmeldingen var allerede til stede før koronapandemien, og er gjennom det siste året ytterligere forsterket. Norsk økonomi er i likhet med situasjonen i andre land satt tilbake som følge av pandemien. Tempoet i omstillingen både av offentlig sektor og privat næringsliv må derfor økes. Omstillingen må gå i grønn retning og vi må benytte digitalisering og kompetanse som innsatsfaktorer, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer i en melding.

Finans Norge viser til regjeringens konklusjoner i perspektivmeldingen for utviklingstrekkene for norsk økonomi, hvor det kommer frem at både omstillingstakten må økes, og jobbskapingen må trappes betydelig opp.

Finans Norge skriver at i tiårene vi går inn i vil det være færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil øke mens inntektene ikke øker like mye, samtidig som man skal gjennomføre det grønne skiftet.

Å ta vare på og sikre velferdssamfunnets bærekraft både sosialt, klimamessig og økonomisk er derfor hovedutfordringen for at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i, ifølge Finans Norge.

Kreutzer mener det er viktig å heve blikket og se lenger enn til neste statsbudsjett.

– Derfor er perspektivmeldingen viktig, og gir en god mulighet for en god diskusjon om de lange linjene. Vi er nødt til å ta viktige beslutninger de nærmeste årene, dersom vi skal løse de langsiktige utfordringene. Finansnæringen vil være helt sentrale for at Norge skal klare den omstillingen, og det er derfor viktig at banker og forsikringsselskaper i Norge har konkurransedyktige regler og rammevilkår. Finans Norge vil nå studere meldingen nærmere og bidra til gode løsninger, sier Kreutzer.

Mer fra FinansWatch

– Norske Fintechs bør satse internasjonalt

Finansforbundet har kartlagt den økonomiske utviklingen blant norske fintech-selskaper. Konklusjonen er at det er tøft å lykkes som norsk fintech, men at det er betydelig vekst i omsetning for aktørene, og at det er mange som virkelig satser.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch