FinansWatch

Finans Norge ber myndighetene lette på risikovektingen for næringseiendom

Svenske myndigheter har nylig besluttet å redusere kapitalkravet for næringseiendomslån innvilget av standardmetodebanker.Finans Norge ønsker ønsker nå at de norske myndighetene følger etter og gjør den samme endringen.

Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. | Foto: Finans Norge

Finans Norge har i et brev til Finansdepartementet bedt om at kapitalkravet for lån til næringseiendom reduseres når lånet ytes av standardmetodebanker. Svenske myndigheter har allerede gjort en slik regelendring, skriver Finans Norge i en melding.

Den svenske regelendringen endrer risikovekten fra 100 prosent til 50 prosent, når belåningsgraden ikke er høyere enn 50 prosent. Endringen gjelder såkalte standardmetodebanker, som oftest mindre banker som yter lån til lokale prosjekter.

Ifølge en analyse gjort av Norges Bank ville et rimelig nivå for risikovekting i Norge være 35 prosent, som er et godt stykke unna dagens 100 prosent.

– For det første bør tiltak som kan styrke samsvaret mellom faktisk risikotaking og kapitalkrav for standardmetodebankene generelt bli gjennomført, og norske myndigheter bør kartlegge dette handlingsrommet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge i meldingen.

Finans Norge mener kapitalkravet også bør senkes av hensyn til andre reguleringer som øker kapitalkravene til norske banker.

– For det andre har standardmetodebankene blitt truffet av andre kapitalkravsskjerpelser som ikke skyldes økt risiko, men omhandler oppfølging og tilpasning til EU-regelverket, og det er viktig at norske myndigheter vurderer kapitalkrav helhetlig og balansert. For det tredje vil nylige endringer i EU-regelverket stille strengere krav til nasjonale myndigheter når en skal øke denne risikovekten utover hovedregelen på 50 prosent. Det sistnevnte utgjør bakgrunnen for svenske myndigheters endring, understreker Johansen.

Finans Norge mener en slik regelendring også kan innføres i Norge, og fortsatt være innenfor EU-regelverket på området. Det vil også gjøre de norske kravet avstemt med regelsettets hovedbestemmelse for denne lånetypen.

Sparebanken Narvik: – Hele bransjen er overrasket 

Grong Sparebank: – Vi blir forsøkt medisinert mot en sykdom vi ikke har

Finanstilsynet er uenig i kritikken, men innrømmer at de alltid kan utfordres 

Innlegg: Ingen ny regel vi har endret «med et pennestrøk» 

Mer fra FinansWatch

Fotballsupporter vil brenne Sparebank 1-logoen

Sparebank 1 Sørøst-Norge er sponsor for både Odd og Sandefjord, som spiller i Eliteserien i fotball. Nå deler banken ut gratisbilletter til bortesupportere, og hjemmesupporterne gir banken krass kritikk i sosiale medier.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch