FinansWatch

Finans Norge: Ikke behov for utbytteforbud

Finanstilsynet støtter ESRBs anbefalning om å ikke utbetale utbytte minst fram til 1. januar 2020. Finans Norge mener imidlertid at det ikke er behov for et slikt forbud.

Adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

– Finanstilsynets anmodning om å avstå fra utbyttebetaling kan svekke norsk finansnærings posisjon i internasjonale kapitalmarkeder og redusere næringens mulighet til å spille sin viktige samfunnsrolle, sier Finans Norge i en pressemelding.

Motivasjonen for å videreføre denne anbefalingen som først kom da de fleste land stengte ned i vår, er å sikre bank og forsikringsbransjens soliditet fremover.

– Det er en rekke viktige grunner til at det ikke er en god ide å forby utbytte fra norske finansinstitusjoner nå. Det er videre ingen gode grunner til å påføre finansinstitusjonene og det norske samfunnet en helt unødvendig risiko gjennom et slikt vedtak, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

De mener at Finansdepartementet må komme på banen for å unngå unødvendig og skadelig usikkerhet omkring norske finansinstitusjoner i nasjonale og internasjonale kapitalmarkeder.

– Vi oppfordrer derfor Finansdepartementet til å videreføre sin kloke linje, og påpeke styrets ansvar for å foreta de selskapsspesifikke soliditetsvurderingene før et eventuelt begrenset utbytte utbetales, sier Kreutzer videre.

Det norske Finanstilsynet har i likhet med sine tilsvarende tilsyn i Sverige, Danmark og Finland gitt sin støtte til det europeiske systemsikkerhetsrådet (ESRB) i deres anbefaling om å ikke utbetale utbytte eller kjøpe egne aksjer minst frem til 1. januar 2021. 

Også den europeiske sentralbanken ECB følger anbefalingen.

Finanstilsynet gjentar utbytte-forventning til banker og forsikringsselskaper

Mer fra FinansWatch

– Norske Fintechs bør satse internasjonalt

Finansforbundet har kartlagt den økonomiske utviklingen blant norske fintech-selskaper. Konklusjonen er at det er tøft å lykkes som norsk fintech, men at det er betydelig vekst i omsetning for aktørene, og at det er mange som virkelig satser.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch