FinansWatch

Ekspertutvalg om korona: Anbefaler fortsatt «hold nede»-strategi

Ekspertgruppa som har vurdert de økonomiske virkningene av koronatiltakene, mener at «hold nede»-strategi fortsatt er det beste alternativet.

Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samfunnsøkonomisk blir det billigst å sikre et stabilt lavt smittenivå, slår ekspertutvalget, som er ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, fast i sin siste rapport som ble offentliggjort onsdag.

– De realøkonomiske kostnadene ved et stabilt hold nede-scenario er betydelig lavere enn i et brems-scenario der smitten gradvis går gjennom befolkningen, heter det i rapporten.

Kostnader halvert

– En hold nede-strategi er det klart beste valget slik situasjonen er nå, også om det i perioder vil kreve gjeninnføring av tiltak, konkluderer utvalget.

Samtidig ser det ut til at man vil greie å holde smittespredningen nede ved bruk av klart mindre omfattende tiltak enn de som ble innført da epidemien skulle slås ned, mener utvalget.

De anslår kostnadene av koronatiltakene framover til å bli rundt halvparten av det de var ved utgangen av mars.

– Unngå nye tiltak

Utvalget understreker samtidig at det er viktig å unngå nye inngripende tiltak dersom smitten skulle blusse opp igjen, for å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene. Dette gjelder blant annet restriksjoner i skole og barnehage.

Det som nå koster samfunnet mest, er begrensninger på aktiviteter innen kultur, idrett og servering, krav om avstand og hjemmekontor, samt redusert åpningstid i skoler og barnehager.

– Redusert åpningstid i barnehager og skoler har ingen smittevernseffekt i seg selv, og er et resultat av ressursbegrensninger i gjennomføring av smitteverntiltak. Samtidig er de samfunnsmessige kostnadene høye. Dette er den restriksjonen som det er viktigst å fjerne, heter det i rapporten.

Stor usikkerhet

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg, understreker utvalget.

– Epidemien kan vise seg mer gjenstridig enn vi har lagt til grunn i hold nede-scenarioet, heter det i rapporten.

Utvalget har derfor også vurdert kostnadene dersom en slik situasjon skulle oppståš, med behov for å gjeninnføre flere smitteverntiltak. Da bør det vurderes å heller gå for et brems-scenario med mindre inngripende smitteverntiltak og i noe større grad tillate at smitten sprer seg.

– Et stabilt brems-scenario kan innebære mindre reduksjon i befolkningens velferd og færre arbeidsledige, skriver utvalget i rapporten.

Holdenutvalget ble opprettet i slutten av mars. Utvalgets første rapport ble offentliggjort 7. apri

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch