FinansWatch

Ekspertutvalg om korona: Anbefaler fortsatt «hold nede»-strategi

Ekspertgruppa som har vurdert de økonomiske virkningene av koronatiltakene, mener at «hold nede»-strategi fortsatt er det beste alternativet.

Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samfunnsøkonomisk blir det billigst å sikre et stabilt lavt smittenivå, slår ekspertutvalget, som er ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, fast i sin siste rapport som ble offentliggjort onsdag.

– De realøkonomiske kostnadene ved et stabilt hold nede-scenario er betydelig lavere enn i et brems-scenario der smitten gradvis går gjennom befolkningen, heter det i rapporten.

Kostnader halvert

– En hold nede-strategi er det klart beste valget slik situasjonen er nå, også om det i perioder vil kreve gjeninnføring av tiltak, konkluderer utvalget.

Samtidig ser det ut til at man vil greie å holde smittespredningen nede ved bruk av klart mindre omfattende tiltak enn de som ble innført da epidemien skulle slås ned, mener utvalget.

De anslår kostnadene av koronatiltakene framover til å bli rundt halvparten av det de var ved utgangen av mars.

– Unngå nye tiltak

Utvalget understreker samtidig at det er viktig å unngå nye inngripende tiltak dersom smitten skulle blusse opp igjen, for å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene. Dette gjelder blant annet restriksjoner i skole og barnehage.

Det som nå koster samfunnet mest, er begrensninger på aktiviteter innen kultur, idrett og servering, krav om avstand og hjemmekontor, samt redusert åpningstid i skoler og barnehager.

– Redusert åpningstid i barnehager og skoler har ingen smittevernseffekt i seg selv, og er et resultat av ressursbegrensninger i gjennomføring av smitteverntiltak. Samtidig er de samfunnsmessige kostnadene høye. Dette er den restriksjonen som det er viktigst å fjerne, heter det i rapporten.

Stor usikkerhet

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg, understreker utvalget.

– Epidemien kan vise seg mer gjenstridig enn vi har lagt til grunn i hold nede-scenarioet, heter det i rapporten.

Utvalget har derfor også vurdert kostnadene dersom en slik situasjon skulle oppståš, med behov for å gjeninnføre flere smitteverntiltak. Da bør det vurderes å heller gå for et brems-scenario med mindre inngripende smitteverntiltak og i noe større grad tillate at smitten sprer seg.

– Et stabilt brems-scenario kan innebære mindre reduksjon i befolkningens velferd og færre arbeidsledige, skriver utvalget i rapporten.

Holdenutvalget ble opprettet i slutten av mars. Utvalgets første rapport ble offentliggjort 7. apri

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger