FinansWatch

Nordea Liv: Stor etterspørsel etter eiendomsinvestering

Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 391 millioner kroner per 1. halvår 2022. I tilsvarende periode i fjor endte resultatet på 453 millioner kroner.

Administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind. | Foto: Nordea Liv

– Økte markedsrenter gjennom perioden har medført verdifall i selskapets egen obligasjonsportefølje, slik at selskapskapitalen fikk et negativt resultat på 96 millioner kroner per 30. juni, heter det fra selskapet, som viser til usikkerheten på verdens børser som har preget året fram til nå.

Nordea Liv skriver videre at flere privatkunder enn normalt i dette kvartalet har valgt å selge sine fondsandeler, og viser samtidig til «en netto positiv kontantstrøm og vekst i antall kunder med Fondskontoprodukter» siden årsskiftet.

– Gode digitale løsninger, bredt fondsutvalg og tydelig fokus på bærekraft sammen med pensjonsappen Nordea Boost har gitt oss en sterk konkurransekraft i markedet for privat sparing, sier administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.

Selskapet sier de opplever at det er interesse for å investere i eiendom:

I første kvartal 2022 ble det åpnet opp for å investere i Nordea Livs eiendomsportefølje, som et investeringsvalg i Fondskonto. Nordea Liv har lang erfaring med forvaltning av gjeldfri norsk næringseiendom og ved denne lanseringen ble eiendomsporteføljen tilgjengelig for Nordeas Private Banking-kunder.

– Nordea er alene om å tilby likvide eiendomsinvesteringer gjennom fondskonto i Norge og produktet «Fondskonto Eiendom» har vært så populært at det allerede er fulltegnet med i underkant av 800 millioner kroner investert i det nye tilbudet, heter det fra Lind.

  • Selskapet opplyser at premieinntektene ble på 12,6 milliarder kroner mot 15,1 milliarder kroner året før. Dette er en reduksjon på 17 prosent sammenlignet med 1. halvår i foregående år.
  • I andre kvartal 2021 fikk selskapet tilført ca. 2 milliarder kroner som følge av obligatorisk flytting av midler ved innføring av egen pensjonskonto (EPK). Dette var en engangseffekt for 2021 slik at den reelle nedgangen i premieinntekter er derfor på 4,3 prosent mot samme periode i fjor, skriver Nordea Liv.


Tittelen i denne artikkelen ble endret kl 09:27, 19 juli 2022.


Utlån mot bedrifter og innskudd fra husholdningene for Nordea Norge

Nordea-konsernet øker overskuddet

Inkludering av atomkraft og naturgass i EU-taksonomien skaper reaksjoner

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch