FinansWatch

Vil ha mer fleksibilitet for garanterte pensjonsprodukter

Fredag la Regjeringen frem forslag om endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter.

Lovforslaget om garanterte pensjonsprodukter er fremmet i en proposisjon som også omfatter innføring av pensjon fra første krone. | Foto: https://www.regjeringen.no / photo by Marte Garmann

Endringene som ble lagt frem i lovforslaget for Stortinget fredag er ment å gi økt valgfrihet og fleksibilitet for kunder og pensjonsleverandører.

– Regelverket skal legge til rette for trygg og effektiv pensjonssparing. De endringene som regjeringen nå foreslår, vil komme kundene til gode gjennom økt valgfrihet og fleksibilitet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Regjeringen ønsker å åpne for at pensjonsleverandører kan tilby en kompensasjon for verdien av rentegarantien dersom fripoliseinnehavere ønsker å konvertere ordinære fripoliser til fripoliser med investeringsvalg.

Lovforslaget utvider også grensene for å kunne redusere utbetalingstiden for fripoliser, både for pensjonsleverandørene og kundene. Samtidig ønsker Regjeringen å gi økt adgang til å overføre små pensjonsopptjeninger fra ytelsesordninger til individuelle pensjonsordninger, i stedet for å få utstedt fripolise.

Lovforslaget åpner også for at Finansdepartementet i forskrift kan gi tillatlese til økt fleksibilitet i anvendelsen av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter. For å sikre at en slik fleksibilitet kommer kundene til gode vil Finansdepartementet be Finanstilsynet om å utarbeide utkast til nærmere forskriftsregler.

Livs- og pensjonsforsikringsbransjen hadde inntekter på 104 milliarder i 2020 

Mange faller utenfor automatisk pensjonskonto-system

Skatteetaten overtar tilsynet med obligatorisk tjenestepensjon 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch