FinansWatch

Skatteetaten overtar tilsynet med obligatorisk tjenestepensjon

Fra 1. juni overtar Skatteetaten ansvaret for tilsyn av at arbeidsgivere har opprettet pliktig pensjonssparing - et ansvar som tidligere lå hos Finanstilsynet.

Nina Schanke Funnemark er skattedirektør | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mange arbeidstakere får ikke den pensjonssparingen de har krav på, men nå skal pensjonsselskaper hente lønnsopplysninger direkte fra Skatteetaten og bruke det som grunnlag for pensjonssparingen. Fra 1. juni overtar Skatteetaten også ansvaret med å føre tilsyn med om det spares obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det kommer frem i en pressemelding.

Arbeidsgiverne har tidligere måtte rapportere lønnsopplysninger både til pensjonsselskapet og Skatteetaten. Fra 1. januar fikk arbeidsgivere plikt til å oppgi til Skatteetaten hvilket pensjonsselskap de har avtale med. Dette gjør at lønnsopplysninger kan deles fra Skatteetaten til pensjonsselskapet. Denne delingsløsningen prøves ut i et begrenset omfang i vår, med mål om innføring i løpet av året.

Finans Norge har anslått de årlige innsparingene for arbeidsgivere til 720 millioner kroner.

– Vi tror dette vil bli et godt eksempel på gevinstene som kan oppnås ved å gjenbruke informasjon. Skatteetaten har lønnsopplysninger av høy kvalitet, så da kan vi være kilde for den informasjon for andre aktører som har lov til å få disse. Da slipper arbeidsgivere å rapportere dobbelt, og det blir høyere kvalitet på opplysningene slik at for eksempel pensjon blir beregnet av riktig lønn, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i meldingen.

Flyttes fra Finanstilsynet til Skatteetaten

Finanstilsynet har frem til nå hatt ansvaret for tilsyn av at arbeidsgivere har opprettet pliktig pensjonssparing. Men tilsynet har vært basert på tips, og de har ikke kunnet drive utstrakt kontroll.

– I Skatteetaten vil kontrollen gradvis bli automatisert, og ansvaret for tilsynsoppgaven er lagt til en avdeling med god kompetanse på kontroll og oppfølging av arbeidsgivere. Med et rikt informasjonsgrunnlag kan Skatteetaten gjøre treffsikre utvalg av tilsynskandidater, og vi blir også i bedre stand til å avdekke eventuell arbeidsmarkedskriminalitet. Men vi kan ikke se om den enkelte arbeidstaker har pensjonssparingsavtale, så det er viktig at de sjekker om riktig pensjon blir spart for dem, sier Schanke Funnemark.

Direktøren i Lånekassen vil bli skattedirektør  

Rekordlav rente hos Lånekassen  

 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch