FinansWatch

Stortingsflertall for pensjon fra første krone

Fremskrittspartiet og regjeringen har blitt enige om å innføre pensjon fra første krone fra 2023. Arbeiderpartiet ser ingen grunn til å vente.

Erlend Wiborg (FrP) leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité. | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fremskrittspartiet opplyste om enigheten lørdag morgen. Blant annet for å gi næringslivet mulighet til å tilpasse seg de endrede pensjonsforpliktelsene, vil ikke endringen bli innført før i 2023.

– Dette er gode nyheter for alle arbeidstakere som har kortvarig- eller deltidsjobb, som i dag ikke har rett på pensjonsoppsparing, sier Erlend Wiborg (Frp), som er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Frp opplyser at enigheten vil bli en del av forslaget om et anstendighetsløft for pensjonister partiet har fremmet sammen med SV, som er til behandling i Stortinget.

Dagens minstesats på 2 prosent av lønnen er ikke berørt av avtalen og blir stående.

Tar kampsak fra Ap

Kampen om pensjon fra første krone, og ikke etter først 1G, har vært en av Arbeiderpartiets og LOs kampsaker siden 2015. Også Senterpartiet har støttet Ap i denne kampen.

Arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Ap sier til NTB at det ikke er noen grunn til å vente.

– Det er flott at dette endelig skjer, men det er ingen grunn til å vente til 2023 med å innføre endringen. Dette er en viktig sak for folk som tjener lite, sier Aasrud.

Små stillinger

Pensjon fra første krone vil særlig komme unge, studenter, kvinner og andre arbeidstakere med små stillinger i arbeidsmarkedet til gode. Spesielt innenfor reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet vil mange kunne få økt sin pensjonsopptjening.

Arbeids- og sosialpolitisk talsperson Heidi Nordby Lunde i Høyre sier at Norge i fremtiden er avhengig av at flere jobber mer og står lenger i arbeid for å være økonomisk og sosialt bærekraftig.

– Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og mener at opptjening av pensjon fra første krone bidrar til dette, sier hun.

1 million

Parat sier kampen om pensjon fra første krone lenge har vært en kampsak for arbeidstakerorganisasjonen og viser til streiken ved sykehusene i 2019, der de med under 20 prosent stillinger fikk rett til pensjonsopptjening.

Nå kan nærmere 1 million flere nordmenn få bedre pensjon.

– Pensjon er utsatt lønn og en viktig sak for alle arbeidstakere i kortvarige stillinger og for alle med deltidsjobber. I 2018 håpet vi at KrF skulle vinne fram med denne saken i forhandlingene med regjeringen. At dette nå kommer på plass i forhandlingene mellom Frp og regjeringen er ikke mindre gledelig, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Virke advarer

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke er derimot mer bekymret over endringene avtalen vil føre med seg.

Organisasjonen mener en omlegging av pensjon fra første krone må være kostnadsnøytralt, altså at bedriftene ikke får økte utgifter som følge av endringen. Dersom ikke det blir etablert ordninger for å dekke disse merkostnadene mener Virke at minstesatsen på 2 prosent bør senkes til 1,6 prosent.

– Pensjon fra første krone vil gi økte kostnader til pensjonssparing for mange tjenesteytende bedrifter – ikke minst for mange som nå sliter på grunn av korona, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Nordea Liv økte forvaltningskapitalen med 16 prosent

Uenighet rundt hvor regningen for pensjon fra første krone skal sendes

Staavi: – Det er stordriftsfordeler i innskuddspensjonsforvaltning 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch