FinansWatch

Rapport: Stor knapphet på kompetent arbeidskraft

Rapporten fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ser på situasjonen på arbeidsmarkedet fra starten av pandemien og frem til i dag. Finans Norge skriver at rapporten peker på flere av de samme utfordringene som Finans Norge har avdekket.

Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge. | Foto: CF Wesenberg

20. september kom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse med sin rapport om situasjonen på arbeidsmarkedet fra starten av pandemien og frem til i dag.

Rapporten angir fire hovedtendenser i dagens arbeidsmarked:

  1. Situasjon på arbeidsmarkedet er preget av stor mangel på arbeidskraft.
  2. Aldrende befolkning og sentralisering fører til endrede kompetansebehov.
  3. Flere voksne enn noen gang deltar i utdanning, men interesse for etter- og videreutdanning i befolkningen har en synkende trend.
  4. Gjennomføringen i videregående opplæring har økt.

Det er spesielt innen teknologiutvikling, klimaendringer, demografi og globalisering som er de viktigste trendene som påvirker behov for kompetanse i arbeidslivet, sier rapporten.

– Innenfor finans opplever nesten ni av ti i næringen at de mangler IT-kompetanse. For å sikre grønn omstilling og digital konkurransekraft, må hele næringslivet jobbe sammen med myndighetene for å løse denne utfordringen, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Argentum henter ny leder fra egne rekker

Ragndi Robøle går fra Nets til Skatteetaten

Ringstad: Denne muligheten måtte jeg ta

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch