FinansWatch

Jusprofessor mener Børsum fikk fordelsbehandling i jobbsøket

Øystein Børsum ble som antatt eneste kandidat oppfordret til å søke om sikkerhetsklarering før søknadsfristen på stillingen som visesentralbanksjef gikk ut.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener Finansepartementet bør komme på banen og forklare hvorfor Øystein Børsums sikkerhetsklarering ble påbegynt før søknadsfristen gikk ut. Ingen andre kandidater fikk samme behandling. | Foto: Eivind Senneset/UiB

Øystein Børsum ble fredag ansatt som visesentralbanksjef av kongen i statsråd. Han sier til FinansWatch at han er mer motivert enn noensinne har vært for å starte i jobben.

Ifølge DN er det imidlertid noe som skurrer med ansettelsesprosessen. Øystein Børsum bekrefter at han ble oppfordret til å søke om sikkerhetsklarering før søknadsfristen til stillingen gikk ut. Seks av de syv andre kandidatene bekrefter til DN at de ikke fikk noen slik oppfordring.

Finansdepartementet kommenterer til avisen at det på generelt grunnlag er anledning til å starte slike prosesser i forkant av en søknadsfrist.

Men jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener Finansdepartementet har et forklaringsproblem.

– Finansdepartementet har et forklaringsproblem her. På hvilket grunnlag og etter hvilke prinsipper velger departementet ut bare denne ene søkeren, og hvem tok avgjørelsen? Er den eller de som traff avgjørelse om utvelgelse til slik klarering, noen som også deltar i selve tilsettingsprosessen? Departementet bør kunne gjøre rede for de prinsipper de følger ved denne typen avgjørelser, uten å måtte avdekke de helt konkrete vurderingene av enkeltsøkere i denne saken, sier Bernt til DN.

Han sier det svekker tilliten til denne og lignende prosesser om departementet ikke vil redegjøre for valgene sine.

Øystein Børsum får ansvaret for Statens pensjonsfond utland i stillingen som visesentralbanksjef. Han vil inngå i ledergruppen til Norges Bank sammen med Øystein Dørum og Ida Wolden Bache.

Øystein Børsum ønsker ikke å kommentere prosessen til FinansWatch, men henviser til Finansdepartementet.

– Jeg står ikke opp om morgen og tenker «hva vil Øystein Børsum»? 

Finansnæringen ser et «skrikende behov» etter en viss type kompetanse

Codan-ansatte ved hovedkontoret må booke arbeidsplass etter sommeren 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch