FinansWatch

SR-Bank og SNN kjøper seg opp i Sparebank 1 Markets

Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Nord-Norge overdrar sin markets-virksomhet til Sparebank 1 Markets og kjøper seg opp i selskapet.

Logo til Sparebank 1 Markets. | Foto: Sparebank 1 Markets.

Sparebank 1 Markets styrker satsingen innenfor kapitalmarkedet, og får Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Nord-Norge som store eiere. Sparebank 1 SMN får en gevinst på 235 millioner kroner i forbindelse med transaksjonen, det skriver Sparebank 1 SMN i en børsmelding.

Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Nord-Norge overdrar sin markets-virksomhet til Sparebank 1 Markets, og kjøper seg i tillegg opp i selskapet i form av et kontantvederlag. Etter gjennomføringen av transaksjonen vil SpareBank 1 SMN eie 39,4 prosent, Sparebank 1 SR-Bank 33,34 prosent, og Sparebank 1 Nord-Norge 18,1 prosent, som de tre største eierne i selskapet.

Inn til nylig eide SMN 66,7 prosent av meglerhuset.

Ifølge Proff forvalt eide SNN 12,20 prosent av Sparebank 1 Markets før oppkjøpet og SR-Bank eide 5,56 prosent av kapitalforvalteren.

Midt i juni i år ble det kjent at SR-Bank kjøpte en bedriftskundeportefølje fra Swedbank for om lag 5,6 milliarder kroner. Samtidig overtok Sparebank 1 Markets deler av Swedbanks virksomhet i Norge.

Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet. Det er i tillegg en forutsetning for transaksjonen at søknad om skattelempe, i henhold til skattelovens, innvilges av
Finansdepartementet. Alle aksjonærene i SpareBank 1 Markets må også akseptere ny aksjonæravtale.

Gitt de nødvendige godkjennelser, vil transaksjonen bli gjennomført 1. januar 2023.

– Denne transaksjonen gjør Sparebank 1 Markets til et enda mer robust selskap, og gir en tydeligere regional profil i tillegg til den solide posisjonen de har tatt nasjonalt gjennom de siste årene, sier konsernsjef i Sparebank 1 SMN, Frode Janson, i børsemeldingen.

Verdsettelsen i transaksjonen gjør at SMN vil få en bokført gevinst på 235 millioner kroner knyttet til aksjene banken eier i Sparebank 1 Markets, men på grunn av regnskapsmessig behandling vil effekten på ren kjernekapitaldekning være nøytral.

– Transaksjonen forventes å bidra til økte og mer diversifiserte inntekter, styrket organisasjon gjennom overtakelse av kompetente og erfarne ansatte, økt nærhet til kundene kombinert med et forbedret kundetilbud, styrket samhandling med Sparebank 1-bankene og en ytterligere forsterket operasjonell plattform. I sum forventes transaksjonen å være positiv for både kunder, ansatte og eiere, sier administrerende direktør i Sparebank 1 Markets, Stein Husby, i børsmeldingen.

SB 1 Markets gjorde en kraftig snuoperasjon etter mange år med dårlig lønnsomhet – nå står meglerhuset bak flest børsnoteringer

SR-Bank kjøper bedriftskundeportefølje fra Swedbank for om lag 5,6 milliarder

SR-Bank overtar deler av Swedbanks forpliktelser i Norge

Swedbank selger unna norsk virksomhet: – Vil først og fremst fokusere på vekst

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch