FinansWatch

Storebrand, regjeringen og myndighetene enes om felles klimarammeverk

Storebrand vil sammen med en gruppe nordiske selskaper gjøre TCFDs anbefalinger for klimarapportering til et felles globalt rammeverk. Nå får de regjeringen og Oslo Børs med på laget.   

Odd Arild Grefstad er konserndirektør i Storebrand Asa. | Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

– God rapportering er avgjørende for at vi skal kunne vurdere fremtidig inntjening og risiko i investeringsporteføljen vår. Kravet om bedre klimadata kommer fra investorer over hele verden - og hvis alle rapporterer med de samme standardene, blir det lettere å gjøre disse vurderingene. Det utgjør også en stor økonomisk risiko for selskapene selv hvis de ikke klarer å tilpasse seg klimatrendene, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefsta i en pressemelding.

Rammeverket består av anbefarlinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) som er tatt i bruk av selskaper, myndigheter, sentralbanker og finansinstitusjoner.

 Gruppen Nordic CEOs for a Sustainable Future, der Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad deltar, anbefaler alle nordiske selskaper å integrere rammeverket i hele verdikjeden senest innen utgangen av rapporteringsåret 2021. Regjeringene i Danmark og Sverige har allerede gitt sin støtte til TCFD, og i dag får de selskap av Norge, som blir den 12. regjeringen som støtter Nordic CEO-gruppens anbefaling, ifølge pressemeldingen.

– Overgangen til lavkarbonøkonomi krever store private investeringer og representerer både risiko og muligheter for selskaper. Bedre og mer sammenlignbar klimarelatert informasjon fra selskaper er derfor et viktig verktøy for både investorer og tilsynsmyndigheter. I 2019 godkjente den norske regjeringen TCFD-anbefalingene og kommuniserte en forventning om at store selskaper skulle rapportere klimarelatert informasjon i tråd med TCFD-rammeverket. I dag gjentar vi vår tilslutning ved å bli en offisiell støttespiller, sier finansminister Jan Tore Sanner i meldingen.

Storebrand mener finansbransjen står i en særstilling i det grønne skiftet 

Storebrand er blant verdens mest bærekraftige selskaper 

 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch