FinansWatch

Flere satte penger i verdipapirfond i fjor

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 29,3 milliarder kroner i 2020.

Illustrasjonsbilde. Finansdistriktet Barcode i Bjørvika i Oslo. | Foto: Jörgen Skjelsbæk

Størst var nettotegningene i obligasjonsfond hvor det ble plassert 17,3 milliarder kroner, mens det i kategoriene pengemarkedsfond og andre rentefond ble nettotegnet for henholdsvis 7,4 milliarder kroner og 7 milliarder kroner. I aksjefond ble det i 2020 nettoinnløst fondsandeler til en verdi av 2,6 milliarder kroner, melder Statistisk sentralbyrå (SSB)

Nettotegningen økte sammenlignet med 2018 og 2019 da det nettotegningen var henholdsvis 28,4 og 22,5 milliarder kroner. Det er likevel ned fra 2016 og 2017 da det ble nettotegnet verdipapirfondsandeler for 48,7 og 42,5 milliarder kroner. De to siste årene har det vært negativ nettotegning i aksjefond mens stadig flere har valgt obligasjonsfond, viser statistikken. 

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 81,7 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2020. Med dette har andelskapitalen til fondene økt med 124 milliarder kroner i løpet av 2020, skriver SSB. 

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 484 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2020, viser statistikken over verdipapirfond. Dette er 124 milliarder kroner høyere enn ved utgangen av 2019, og tilsvarer en økning på 9,1 prosent. Størst økning gjennom året var det i aksjefond hvor andelskapitalen økte med 10,6 prosent til 833,5 milliarder kroner. 

Finans Norge: Jobbskapertallet falt med 75.300 stillinger i fjerde kvartal

Overskuddet til pensjonsselskapene falt med 39 milliarder 

Svakere årsresultat for norske banker i fjor 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch