FinansWatch

Fortsatt økning i markedsverdien til noterte aksjer

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 7,7 prosent, eller 177 milliarder kroner i løpet av tredje kvartal.

Arkivbilde. | Foto: PR/Stein Henningsen

Dette betyr at verdien fortsetter å øke etter det kraftige fallet i første kvartal, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fallet i første kvartal var på hele 25,1 prosent – som var det største siden fjerde kvartal 2008, som var midt under finanskrisen. Fallet skyldtes selvsagt koronakrisen.

I andre kvartal begynte verdien å ta seg opp igjen, og dette har fortsatt i tredje kvartal.

Markedsverdien steg

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av tredje kvartal 2020 utgjorde 5.533 milliarder kroner. Dette er en økning på 3,4 prosent, eller 179 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før, ifølge SSB.

Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) steg med 7,0 prosent i tredje kvartal i år. Dette hang godt sammen med utviklingen av noterte aksjer registrert i VPS.

Utlandet er fortsatt den største sektoren med en eierandel på 38,7 prosent eller 957,7 milliarder kroner. Etterfulgt av offentlig forvaltning og ikke-finansielle foretak.

Husholdningens beholdning økte

Husholdningenes totale aksje- og verdipapirbeholdning økte med 8,7 milliarder kroner. Den samlede beholdningen på 105,2 milliarder kroner utgjorde 4,3 prosent av den totale markedsverdien av de noterte aksjene.

Tallene fra SSB viser også at andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 402 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Dette er 42 milliarder kroner høyere enn ved utgangen av 2019, som var tidspunktet for den forrige toppnoteringen til andelskapitalen.

Et hundretalls fond kan stå i fare for Brexit-avvikling

– De færreste har helt taket på hva ESG dreier seg om 

Mer fra FinansWatch

Huddlestock: Dei tunge investeringane i teknologi bør vere ferdige

Huddlestock aukar inntektsestimata, og i tredje kvartal skal selskapet etter planen levere overskot for første gong. – Vi prøver å gje eit så rett bilete som mogeleg av inntektsestimata, og alt er basert på signerte kontraktar. Vi meiner dette er godt nok til å dokumentere stabil vekst, men det er store moglegheiter til å vekse enda meir, seier

Sparebanker får fullmakt til å betale utbytte

Finansdepartementet har gjort en forskriftsendring som gir sparebanker og andre finansforetak som ikke er organisert i aksjeselskapsform, samme fleksibiliteten til å dele ut utbytte som andre finansforetak har.

Les også

Siste Nytt