FinansWatch

Mener forsikringsselskapene gir avslag på livsforsikring på manglende grunnlag

Den siste tiden har flere stilt seg skeptiske til forsikringsselskapenes praksis rundt avslag til tidligere rusmisbrukere på livsforsikring.

Illustrasjonsfoto. | Foto: Colourbox

I en kronikk i Dagens medisin tar forsker I og stipendiat Thomas Solgård Svendsen ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og forskningsleder Aleksander H. Erga i KORFOR, som også er førsteamanuensis på institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger, opp det de mener er problemer ved forsikringsselskapenes praksis.

Forsikringsselskaper har i dag en praksis på at det er nødvendig å vise til fem års rusfrihet for å få livsforsikring. De to forskerne spør seg hvilket grunnlag forsikringsselskapene har for dette, da det knapt finnes rusforskning som følger folk over mer enn ett år.

Skjønn

Forskerne kontaktet flere forsikringsselskap og nemnda for helsevurdering i Finans Norge, som gir forsikringsselskapene råd om kriterier for å få livsforsikring, blant annet når det kommer til rusmisbruk.

Her skriver de to at et ord som gikk igjen i svarene de fikk var «skjønn», men at ingen kunne vise til eksempler. Dermed foreslår de to at forsikringsselskapene legger tydelige kriterier til grunn for hva som blir karakterisert for å ikke få livsforsikring på grunn av rusmisbruk.

Kriteriene går ut på hyppighet og livssituasjon, og et av punktene går på tydeligere skillelinjer mellom hva som er rusbruk, rusmisbruk og rusavhengighet.

«Forsikringsselskapene og Nemnda for helsevurdering vil tjene på å bruke transparente og tydelige kriterier for hvem som kan tilbys forsikringer, og hvem som skal få avslag. Disse kriteriene må være basert på oppdatert forsknings- og fagkunnskap. Tilfeldig praktisering av skjønn uten slike kriterier vil være basert på fordommer, og er ikke godt nok», avslutter forskerne kronikken med.

KLP med storsatsing på bærekraft: – Befinner oss i en brytningstid

Ny rapport – én krone investert i skredsikring kan spare samfunnet for over seks kroner

Tidligere banksjef i SR-Bank blir leder i Sparebanken Sør

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch