FinansWatch

Ny rapport – én krone investert i skredsikring kan spare samfunnet for over seks kroner

Finans Norge har engasjert Menon Economics og NGI til å beregne hva samfunnet kan tjene på å sikre mot klimaskader.

Foto: Foto: Håvard Halvorsen / Scanpix

Menon Economics og NGI har på oppdrag fra Finans Norge gjennomført et forprosjekt, som skal synliggjøre den samfunnsøkonomiske verdien av å forebygge konsekvenser av klimaendringer. I forprosjektet er Stryn og Fredrikstad brukt som eksempelstudier, det skriver Finans Norge i et innlegg på sine hjemmesider.

I Stryn kommune har Menon Economics og NGI undersøkt tiltak for å redusere faren for skred- og flomhendelser. Der har de beregnet at én krone investert i tiltak for å redusere skred- og flomsikring kan spare samfunnet for 4,2 til 6,2 kroner. Lønnsomheten avhengig av faresonen som sikres.

– Vi har identifisert flere forebyggende tiltak med usedvanlelig god lønnsomhet. Det er åpenbart at samfunnets samlede velferd ville økt hvis man brukte mer ressurser på slik klimatilpasning, sier samfunnsøkonom og partner Simen Pedersen i Menon Economics i innlegget på Finans Norges hjemmesider.

I Stryn er kun nytten av redusert skade på bygninger, tap av liv og helse og kommunens kostnader medberegnet. Ifølge Finans Norge kan besparelsen bli enda større hvis en også tar med andre verdier, som for eksempel mindre skader på infrastruktur og redusert følelse av utrygghet knyttet til flom og skred for kommunens innbyggere.

I Fredrikstad kommune er tiltak som reduserer kjelleroversvømmelser utløst av ekstremregn i Kongsten Hageby undersøkt. Forprosjektet viser at én krone investert i tiltak for å redusere kjelleroversvømmelser spare samfunnet for 1,5 til 2,1 kroner.

– Vi vet at forebygging er lønnsomt, og det er nødvendig å få bakgrunn og innsikt for å fatte gode tiltak. Slik forskning er viktig for samfunnet fremover, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal i Finans Norge i innlegget.

Ambisjonen videre er å videreutvikle metodikken i forprosjektet og anvende den i et større omfang. På sikt ønsker Menon Economics og NGI å konkretisere verdien av å forebygge mot risiko som er utløst av klimaendringer i hele landet.

ESG-ekspert advarer: – Det er systemet som er feil

Utviklingsministeren holder innlegg på Verdensbankens vårmøte

If sender alle ansatte gjennom bærekraftskurs

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch