FinansWatch

Reviderte retningslinjer for bruk av LEI

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har revidert retningslinjene for bruk av «Legal Entity Identifier».

Hovedkontoret til EIOPA i Frankfurt. | Foto: EIOPA

EIOPA har revidert retningslinjene for bruk av «Legal Entity Identifier» (LEI) hos forsikringsforetak, pensjonskasser og forsikringsformidlere.

Finanstilsynet skriver i en melding at de har meddelt med EIOPA at de reviderte retningslinjene vil bli fulgt i Norge.

«Finanstilsynet har meddelt EIOPA at dei reviderte retningslinjene, som inneber nokre få endringar i forhold til dei tidlegare retningslinjene, vil bli følgde. Endringane inneber at filialar etablert i Noreg av føretak med hovudkontor i land utanfor EU/EØS, også skal ha ein LEI-kode som identifikator. Vidare inneber endringane at aktørar innanfor forsikrings­formidling, som har personleg føretak registrert i Brønnøysundregistra, også skal ha ein LEI-kode som identifikator. For pensjonskassane er det innført proporsjonalitetsvilkår for når det er krav om at dei skal inneha ein LEI-kode», skriver tilsynet i meldingen.

En LEI-kode er en global identifikator basert på ISO 17442-standarden. Det er en 20-sifret alfanumerisk kode som blir tildelt av organisasjonen GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).

KLP med storsatsing på bærekraft: – Befinner oss i en brytningstid

Ny rapport – én krone investert i skredsikring kan spare samfunnet for over seks kroner

Gjensidige, KLP og Storebrand ble stresstestet av EIOPA

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch