FinansWatch

Estimerer rekord for forsikringskostnader mot vannskader

Aldri før har det vært mer vannskader enn i år. Tryg Forsikring og Finans Norge estimerer at antallet vannskader vil være 82.000 i 2021.

Illustrasjonsfoto av vannskade. | Foto: Shutterstock

Estimatene fra Tryg Forsikring og Finans Norge vurderer det til at vannskader vil stå for kostnader på 3,5 milliarder kroner i 2021. Det vil i så fall være ny rekord. Antallet på 82.000 vil også være ny rekord, skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Alt tyder på at 2021 vil bli et historisk år både i antall og kostnader, noe som trolig er en direkte følge av et våtere og villere klima. For Tryg alene var økningen i antall skader på 44 prosent i første kvartal, og i oktober var vannskadekostnadene nær doblet i forhold til i fjor. De største utbetalingene er relatert til nedbør som trenger inn i hus, eller oversvømmelser på grunn av tilbakeslag i avløpsnettet. Vi har også en markant økning i antall frostskader, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Tryg opplyser om en økning på 30 prosent i kostnader ved vann- og frostskader hittil i år, med en snittkostnad på 43.000 kroner.

– Vi ser økte tilfeller av styrtregn og ekstremnedbør med mange store vannskader innenfor et konsentrert geografisk område, og det er særlig tettbebygde strøk som Oslo, Akershus og Rogaland som har de høyeste vannskadeerstatningene etter ekstremnedbør. Den økte mengden styrtregn fører i tillegg til skader på bygninger som tidligere gikk klar av overvann. Nå kommer det så mye nedbør på kort tid at hverken det kommunale avløpsnettet eller dreneringer klarer å fjerne vannet hurtig nok, sier Brandeggen.

Oslo er fylke med flest vannskader mellom 2011 og 2020 med 36656 tilfeller.

Gjensidige om et samarbeid i forsikringsbransjen: – Ikke usannsynlig

Finansforbundet frykter endring i arbeidslivsregler kan føre til «likestillingsfelle»

Gjensidige etablerer tverrfaglig innovasjonslab – også for egen internkultur 

Mer fra FinansWatch

Tryg inngår forlik i underslagssak

I en underslagssak har Sandberg revisjon, On time regnskap, regnskapskonsulent Johnsgaard og Gjensidige forsikring inngått forlik med Tryg forsikring før saken kom opp i Oslo tingrett.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch