FinansWatch

Høyesterett: Forsikringsselskap kan avvise utbetaling om kunden nekter operasjon

Høyesterett har slått fast at et forsikringsselskap kan nekte å utbetale penger til en kunde fordi vedkommende ikke ville gjennomføre et kirurgisk inngrep.

Norges Høyesterett i Oslo. | Foto: Terje Pedersen / NTB

Høyesterett har i juni behandlet en sak der spørsmålet var om et forsikringsselskap kan nekte å utbetale penger etter lisensforsikring fordi forsikringskunden ikke vil gjennomføre et kirurgisk inngrep.

I dag falt dommen der Høyesterett slo fast at forsikringsselskapet hadde retten på sin side, skriver NRK.

En Widerøe-pilot fikk problemer med gallestein og mistet som følge av dette helseattesten som kreves for å arbeide i luften. Tap av helseattest og retten til å arbeide i luften gjorde at lisensforsikringen slo inn og mannen leverte et krav på over fem millioner kroner til Protector forsikring.

Forsikringsselskapet avviste kravet og hevdet at piloten måtte operere bort gallesteinen for å bli frisk og begynne å arbeide igjen. Piloten opprettholdt kravet om forsikringsutbetaling.

Forsikringskunden fikk medhold i Finansklagenemda.

Tingretten gav piloten medhold i at forsikringsselskapet ikke kan pålegge mannen operasjon. Han ble tilkjent fem millioner kroner i lisensforsikring for tapt inntekt

Men Protector forsikring anket og i Borgarting lagmannsrett fikk selskapet medhold.

Saken ble anket, men konklusjonen fra Høyesterett er at lagmannsrettens dom blir stående.

I dommen står blant annet dette, ifølge NRK.

 «På den ene siden står hensynet til den enkeltes personlige frihet og kroppslige integritet sterkt. Men friheten er ikke ubegrenset, når den går ut over andre – her forsikringsselskapet, og i siste instans forsikringskollektivet – som må betale for den forsikredes motvilje...».

Protector krever at pilot opererer bort galleblæren 

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch