FinansWatch

Finansbransjens lønnsomhet falt i 2020

Norske banker og forsikringsselskaper måtte tåle lavere lønnsomhet i 2020 og man må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne lignende tall for tap hos bankene. Men ett segment har kommet styrket ut av pandemien.

Finansdistriktet Bjørvika i Oslo. | Foto: Johan Stub

Finans Norge har sett på resultatene til norske finansforetak for 2020. Og deres konklusjon er klar; til tross for gode tiltak fra myndighetene som gjorde effektene av koronapandemien på økonomien svakere enn de kunne ha vært, var det generelt mindre penger å tjene i 2020.

I snitt fikk norske banker et resultat før skatt i 2020 på 0,9 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK), ned fra 1,3 prosent i 2019. Tap utgjorde i gjennomsnitt 0,5 prosent av det totale utlånet til bankene, det høyeste nivået siden finanskrisen.

Også rentenettoen var hardt prøver gjennom mesteparten av året. Styringsrenten falt til null, samtidig som NIBOR økte og ga bankene høyere kostnader. Gjennomsnittlig egenkapitalavkastning i 2020 endte derfor på 9,0 prosent, en nedgang på nær tre prosentpoeng fra 2019.

For forbrukslånsbankene ble 2020 en kamp på to fronter. Det første som kjedde var at nordmenn skrudde ned forbruket sitt og søkte mindre om forbrukslån. Det andre var at tapene gikk opp.

Nedgangen i utlånet av usikrede lån var på 14 prosent mot året før, justert for porteføljesalg av misligholdte lån. Ved utgangen av året var 20,5 prosent av de totale forbrukslånene misligholdt, en oppgang på fem prosentpoeng fra året før.

Forsikring

Skadeforsikringsselskapene var de eneste finansforetakene som kom styrket ut av 2020. De opplevde en betydelig premievekst, samtidig som antallet skadesaker gikk kraftig ned i forbindelse med nedstengningen av Norge. Reiseerstatninger var den eneste forsikringstypen som vokste i 2020.

Verdijustert avkastning for kollektivportelføljen til livsforsikringsselskapene endte på 4,3 prosent i 2020, ned fra 7,5 prosent i 2019. Avkastningen i investeringsporteføljen var på 8,2 prosent. Forsikringsresultatet var på 0,3 prosent av GFK. Foretakenes resultat etter skatt var 0,4 prosent av GFK i 2020.

Pensjonskassenes avkastning endte på 7,8 prosent i 2020, ned fra 10,3 prosent i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak svakere avkastning i aksjemarkedet som ikke ble innhentet før utgangen av året.

Finans Norge: Jobbskapertallet falt med 75.300 stillinger i fjerde kvartal

Overskuddet til pensjonsselskapene falt med 39 milliarder 

Svakere årsresultat for norske banker i fjor 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch