FinansWatch

Tide forsikring skal klage på vedtaket fra Finanstilsynet

Vi er uenig i hele brevet, sier Ørjan Stenberg, administrerende direktør i Tide Forsikring til FinansWatch.

Foto: Tide forsikring.

Finanstilsynet har etter stedlig tilsyn hos Tide forsikring avdekket grove overtredelser og sletter forsikringsselskapet fra sitt virksomhetsregister.

Blant overtredelsene er feil og mangelfull informasjon om garantiordninger.

«Etter Finanstilsynets vurdering har Tide gjentatte ganger overtrådt sine plikter etter lov og forskrift. Overtredelsene omfatter grove overtredelser av sentrale krav som gjelder for forsikringsformidlingsvirksomhet, herunder sentrale kundevernbestemmelser. Hensynet til potensielle fremtidige kunder og markedets integritet gjør at foretaket ikke bør få drive forsikringsformidlingsvirksomhet», skriver Finanstilsynet i sitt brev til Tide.

Ørjan Stenberg ønsker ikke å gå inn i materien på nåværende tidspunkt.

– Jeg har ikke anledning til å gå inn detaljene i dette nå. Vi er uenig i faktabeskrivelsene og konklusjonen til Finanstilsynet. Vi gjennomgår hele brevet nå og forventer at vi vil klage på vedtaket. Det viktigste for oss nå er å sørge for at vi håndterer situasjonen på en måte som gir minst mulig konsekvenser for kundene, sier Ørjan Stenberg til FinansWatch.

Finanstilsynet sletter Tide Forsikring fra virksomhetsregisteret 

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch