FinansWatch

Finanstilsynet sletter Tide Forsikring fra virksomhetsregisteret

Grove overtredelser avslørt etter stedlig tilsyn. Tide har etter Finanstilsynets vurdering ikke vært tydelig nok om fullmaktskjeden i sin virksomhet.

Foto: NTB scanpix/Vidar Ruud

Finanstilsynet har etter stedlig tilsyn hos Tide forsikring avdekket grove overtredelser og sletter forsikringsselskapet fra sitt virksomhetsregister.

Blant overtredelsene er feil og mangelfull informasjon om garantiordninger og fullmaktskjeder knyttet til hvem som er forsikringsselskap, hvem som er agenter og hvem som er underagenter i forsikringsavtalene til selskapet.

Finanstilsynet skriver at avviklingen av selskapet skje innen utgangen av august 2020 og at alt nysalg må opphøre umiddelbart.

«Etter Finanstilsynets vurdering har Tide gjentatte ganger overtrådt sine plikter etter lov og forskrift. Overtredelsene omfatter grove overtredelser av sentrale krav som gjelder for forsikringsformidlingsvirksomhet, herunder sentrale kundevernbestemmelser. Hensynet til potensielle fremtidige kunder og markedets integritet gjør at foretaket ikke bør få drive forsikringsformidlingsvirksomhet», skriver Finanstilsynet i sitt brev til Tide.

Finanstilsynet har i sin saksbehandling tatt hensyn til konsekvensene en sletting har for Tide, deres kunder, ansatte og eiere.

«Finanstilsynet legger likevel avgjørende vekt på at det primære er å beskytte fremtidige mulige kunder eller utvidede kundeforhold samt bevare tilliten til aktørene i forsikringsformidlingsmarkedet, og finner ikke at denne kortsiktige ulempen for eksisterende kunder kan tillegges avgjørende vekt», heter det i brevet.

Tilsynet mener også at de gjentatte og grove overtredelsene gjør at hensynet til kundene ikke blir godt nok ivaretatt og at faren for fremtidige grove overtredelser ikke er godt nok ivaretatt av etterfølgende tiltak Tide har iverksatt.

Tide har vært registrert som forsikringsagentforetak siden april 2014. Tide Forsikring har opptrådt som agent for XL Insurance og som underagent for Lev Ins. Finanstilsynet påpeker at Tide selv har omtalt seg som underagent for XL Insurance.

Tide opplyser at de har 23.000 kunder og rundt 100.000 løpende avtaler.

Tide uenige i vedtaket

Tide har i sitt svar til Finanstilsynets foreløpige rapport skrevet at de ikke har mottatt henvendelser fra kunder, Finansklagenemnda eller andre som antyder at informasjonen har vært uklar. De hevder at det kunne ha vært uklarheter tidligere, men at de har iverksatt tiltak for å sikre at riktig informasjon bilr gitt ut til kundene.

Finanstilsynet vurderer det slik at selv om selskapet har blitt tydeligere på hvem de formidler forsikringer for, har de fortsatt ikke oppgitt alle underleverandører de opptrer som agent for.

Det manglet etter Finanstilsynets vurdering også pliktige detaljopplysninger om forsikringsgiver og dennes underleverandører.

«Underagentene var omtalt som avdelingskontor eller lokalkontor og navnet var ikke angitt med selskapsform eller organisasjonsnummer som kan indikere at dette er underagentforetak», skriver Finanstilsynet.

Tide har brukt egne underagenter til å formidle forsikringer også, men har omtalt disse som lokalkontorer til tross for at de har vært uavhengige underagenter og ikke en del av Tide Forsikring.

Finanstilsynet synes ikke at Tides anførsel om at ingen kunder har lidt skade veier tungt nok for at de ikke har oppgitt detaljer om hele fullmaktskjeden mellom Lev Ins, XL Insurance og Tide i sine avtaledokumenter.

Tilsynet har reagert på at Tide i sin strategiplan og på sine nettsider fikk det til å fremstå som om de var et forsikringsforetak og ikke bare et forsikringsagentforetak. Finanstilsynet skriver i brevet at de har mottatt henvendelser fra kunder som har følt seg villedet av Tide.

Tide har i sine forskringsavtaler ikke gjort det tydelig hvem som faktisk var forsikringsgiver, noe Finanstilsynet også har fått innspill fra Finansklagenemnda om.

Dette forholdet har tilsynet flere ganger tatt opp med selskapet, første gang i 2013.

Her kan du lese Finanstilsynets kommentar til saken.

Tide forsikring skal klage på vedtaket fra Finanstilsynet  

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch