FinansWatch

Aasen sparebank henter 75 millioner kroner

Henter inn frisk kapital i fortrinnsrettsemisjon fra ansatte og eksisterende eiere.

Aasen sparebank kan snart sette sluttstrek for emisjonen på 75 millioner. | Foto: Aasen Sparebank

I september vedtok Aasen sparebank å hente inn 75 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Emisjonen er rettet mot ansatte og eksisterende eiere, og målet er å styrke ren kjernekapital for å sikre muligheter for ytterligere lønnsom vekst, samt styrke bankens buffer til myndighetenes kapitalkrav som er varslet økt frem mot utløpet av første kvartal 2023.

Tegningsperioden strekker seg fra 14. til 28. november. Siste dag med omsetning av tegningsretter var 22. november.

Banken opplyser på sine nettsider at hele emisjonsbeløpet på forhånd var garantert av et garantikonsortium bestående av lokale investorer og bankens største eiere.

Eierandelkapitalen blir også forhøyet gjennom en ansatteemisjon rettet mot de ansatte i Aasen Sparebank, ved utstedelse av inntil 15.510 nye egenkapitalbevis, også her pålydende 100 kroner til tegningskurs 106 kroner.

Norne Securities er engasjert som tilrettelegger og advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Politiet tilkalt etter at turfølge okkuperte banklokaler

Aasen Sparebank vedtok fortrinnsretts- og ansatteemisjon

Rentemarginene holdes på det jevne for Aasen Sparebank

Mer fra FinansWatch

Skal rekruttere unge talenter til finansbransjen

– Vi ønsker å være den naturlige samarbeidspartneren når selskaper i finanssektoren skal se etter sitt neste talent. Det er attraktivt med et selskap som spesialiserer seg på «talent search» innenfor finanssektoren, ikke bare «den eldre garde», sier fersk leder Fanny Harg i Finanstalenter AS.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch