FinansWatch

Aasen Sparebank vedtok fortrinnsretts- og ansatteemisjon

Ved en ekstraordinær generalforsamling ble det vedtatt at Aasen Sparebank skal gjøre en fortrinnsretts- og ansatteemisjon.

Aasen Sparebank. | Foto: Aasen Sparebank

Onsdag 28. september ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Aasen Sparebank. Der ble det vedtatt en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproviny på omtrent 75 millioner kroner, og en ansatteemisjon på omtrent 1,6 millioner kroner, oppgir banken i en børsmelding.

– Bakgrunnen for forslaget om gjennomføring av emisjonen er et ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre muligheter for ytterligere lønnsom vekst, samt styrke bankens buffer til myndighetenes kapitalkrav som er varslet økt frem mot utløpet av første kvartal 2023, skriver banken i en tidligere børsmeldingen om hvorfor forslaget ble luftet.

Det ble besluttet å forhøye eierandelskapitalen i banken gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 707.547 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende 100 kroner, og til tegningskurs 106 kroner.

Eierandelkapitalen blir også forhøyet gjennom en ansatteemisjon rettet mot de ansatte i Aasen Sparebank, ved utstedelse av inntil 15.510 nye egenkapitalbevis, også her pålydende 100 kroner til tegningskurs 106 kroner.

Egenkapitalbeviseiere i Aasen Sparebank vil ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis, og tegningsperioden for emisjonen er planlagt å løpe fra 14. november 2022 til 28. november.

Banken skriver videre i meldingen at et nasjonalt prospekt for emisjonen og ansatteemisjonen vil bli offentliggjort i forkant av tegningsperioden.

Norne Securities er engasjert som tilrettelegger og advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Aasen Sparebank vil hente inn 75 millioner kroner gjennom en emisjon: – Bakgrunnen er et ønske om å styrke bankens buffer

Sterk utlånsvekst for Aasen Sparebank

– Ikke en eneste nettbank, uansett hvor god den er, kan avskaffe verdien av at et menneske kan snakke med et annet menneske

Mer fra FinansWatch

Skal rekruttere unge talenter til finansbransjen

– Vi ønsker å være den naturlige samarbeidspartneren når selskaper i finanssektoren skal se etter sitt neste talent. Det er attraktivt med et selskap som spesialiserer seg på «talent search» innenfor finanssektoren, ikke bare «den eldre garde», sier fersk leder Fanny Harg i Finanstalenter AS.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch