FinansWatch

Trøndelag Sparebank ett steg nærmere realisering

Fusjonsplanene til Åfjord Sparebank og Hemne Sparebank fortsetter etter planen.

Administrerende banksjef i Åfjord Sparebank, Inge Hårstad (t.v.) og Hemne Sparebank, Tor Espnes. | Foto: Åfjord Sparebank

Åfjord Sparebank og Hemne Sparebank meldte om et ønske om å fusjonere bankene og opprette Trøndelag Sparebank i april i år. I mai vedtok styrene i de to bankene å gå videre med planene.

Denne uken har også generalforsamlingen i Hemne Sparebank og forstanderskapet i Åfjord Sparebank gitt sine tilslutninger til fusjonen. Rent teknisk skal Åfjord Sparebank overtas av Hemne Sparebank før den felles virksomheten blir til Trøndelag Sparebank.

Åfjord Sparebanks egenkapitalbeviseiere vil få utsted egenkapitalbevis i den nye banken som kompensasjon. I tillegg skal det opprettes en sparebankstiftelse, Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank.

Hemne Sparebank vil konvertere grunnfondskapital til eierkapital og utstede EK-bevis til en ny stiftelse, Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank.

Nå gjenstår myndighetsgodkjenning av fusjonen, som har et mål om gjennomføring ved kommende årsskifte.

Finanstilsynet foreslår forbud mot returprovisjon

Har noen av verdens største sjømatprodusenter i kundeporteføljen: – Konkurransen er skarp om kundene

Pride-partner Nordea står klar til å bistå hvis de blir bedt: – Vi kommer til å hjelpe med det vi kan

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch