Forbrukslånsbanker har flere misligholdte forbrukslån enn andre banker

Finanstilsynet oppsummerer 2021 og påpeker blant annet at forbrukslånsbanker har flere misligholdte forbrukslån enn andre banker.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det var en nedgang i utlånsvolum av forbrukslån til norske kunder på 11 prosent i 2021. Justert for salg av porteføljer av misligholdte lån var reduksjonen på 6 prosent, det skriver Finanstilsynet på sine hjemmesider.

– Misligholdte forbrukslån, inkludert utlån foretakene har til kunder i utlandet, tilsvarte nær 12 prosent av utlån ved utgangen av 2021. For banker med forbrukslån som hovedaktivitet var misligholdsandelen 16 prosent av utlån. Misligholdsnivået er noe lavere enn ett år tidligere, påvirket av betydelige salg av porteføljer av misligholdte utlån, skriver Finanstilsynet.

Godt år for norske banker

For norske banker generelt var 2021 et godt år. Det samlede resultatet før skatt for bankene var 27 prosent høyere i 2021 enn året før. Samlet egenkapitalavkastning økte med halvannet prosentpoeng, til 10,7 prosent. Lavere tap på utlån var hovedårsaken til den bedrede lønnsomheten.

– Betydelige tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger i flere av de store bankene bidro til at de samlede utlånstapene tilsvarte 0,1 prosent av utlån, sammenlignet med 0,5 prosent ett år tidligere, skriver Finanstilsynet.

Lavere driftsinntekter enn året før, sett i forhold til forvaltningskapitalen, førte til at det totale kostnadsprosenten økte noe, til 45 prosent. Utlånsveksten var 4,7 prosent siste tolv måneder. Misligholdte lån tilsvarte 1,8 prosent av utlånsvolumet, en nedgang fra 2,1 prosent ett år tidligere.

Oljefondet får to uker på planlegge nedsalg av den russiske porteføljen

Økning i forbrukslån som avviker fra kravene i utlånsforskriften

If dekker hjemreiser fra Russland, Hviterussland og Moldova

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også