FinansWatch

Økning i forbrukslån som avviker fra kravene i utlånsforskriften

Finanstilsynets kvartalsrapport for bankers bruk av fleksibilitetskvoten i fjerde kvartal 2021, viser en nedgang i bruk av fleksibilitetskvoten for lån med pant i bolig og en liten oppgang for fleksibilitetskvoten for forbrukslån.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Foretakenes rapportering for fjerde kvartal 2021 viser at andelen nye innvilgede lån med pant i bolig som avvek fra kravene i utlånsforskriften, var noe lavere enn i tredje kvartal 2021 og fjerde kvartal året før. Nedgangen var størst for lån med pant i bolig i Oslo, det skriver Finanstilsynet på sine hjemmesider i forbindelse med publiseringen av «Finansforetaks bruk av fleksibilitetskvotene i utlånsforskriften» for fjerde kvartal 2021.

Andelen nye innvilgede forbrukslån som avvek fra kravene i utlånsforskriften, økte svakt videre fra tredje til fjerde kvartal. Avviksandelen i fjerde kvartal 2021 var også høyere enn avviksandelen i samme kvartal året før.

Utlånsforskriften gir rom for at finansforetak kan innvilge enkelte lån som går utover ett eller flere av kravene i forskriften, den så kalte fleksibilitetskvoten. Finansforetak som yter lån med pant i bolig eller forbrukslån, skal hvert kvartal rapportere til styret eller ledelsen for utenlandske finansforetak om bruken av fleksibilitetskvoten. Finanstilsynet innhenter hvert kvartal tall fra et utvalg norske og utenlandske finansforetak om totalt innvilget utlånsvolum i kvartalet, samt innvilget utlånsvolum som avviker fra de enkelte kravene i forskriften.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch