Sørlandet-banker vil slå seg sammen

Styrene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder sparebank skal innlede samtaler med sikte på en sammenslåing av bankene.
Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder sparebank tar sikte på sammenslåing. | Foto: Østre Agder Sparebank
Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder sparebank tar sikte på sammenslåing. | Foto: Østre Agder Sparebank

Dette skriver Østre Agder sparebank en børsmelding.

«Begge banker har i dag en solid markedsposisjon som lokalbank i sine geografiske områder, og denne posisjonen skal videreføres og forsterkes. Det er et ønske fra begge banker om å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer slik at man opprettholder posisjonen som en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette ansees som spesielt viktig for å opprettholde konkurransekraften til bankene, og fortsatt kunne bidra til utviklingen av lokalt næringsliv og lokalsamfunn", heter det i meldingen.

«Som premiss for en mulig sammenslåing av bankene ligger at virksomhetene og arbeidsplassene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank blir opprettholdt. Banken vil ha kontorer i Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand».

Østre Agder Sparebank vil være juridisk overtakende bank, og Agder Sparebank vil være navnet på den sammenslåtte banken.

Forretningsadressen for den sammenslåtte banken vil være i Arendal kommune.

Administrerende banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte, blir administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Det vil i sammenslåingsavtalen innstilles på at administrerende banksjef i Arendal og Omegns Sparekasse, Per Olav Nærestad, velges som
styreleder, heter det i meldingern.

Basert på bankenes pro forma (ikke reviderte) regnskapstall per 30. september 2021 vil den sammenslåtte banken få:

• Forretningskapital på NOK 9,2 mrd
• Brutto utlån inkl. utlån overført til kredittforetak på NOK 7,8 mrd
• Innskudd på NOK 5,0 mrd
• Egenkapital ekskl. hybridkapital på NOK 0,7 mrd
Den sammenslåtte banken skal være en del av Eika Alliansen.

Sammenslåingen gjennomføres ved at grunnfondskapitalen i bankene slås sammen, uten at det utstedes egenkapitalbevis i sammenslåingen. Bankene er enige om at det ikke skal etableres sparebankstiftelser i forbindelse med sammenslåingen.

Østre Agder Sparebank har utstedt egenkapitalbevis, og den sammenslåtte banken vil fortsette å føre en attraktiv utbyttepolitikk for egenkapitalbeviseierne, ifølge meldingen.

Det forventes at sammenslåingsavtalen skal forelegges bankenes generalforsamlinger for godkjennelse i mai 2022 og deretter godkjennes av offentlige myndigheter.

Gjennomføring av sammenslåing er betinget av tilfredsstillende selskapsgjennomganger, enighet om bytteforhold, godkjennelse av avtaler og fusjonsplan for sammenslåing i bankenes respektive styrer og generalforsamling og nødvendige godkjennelser fra myndigheter.

Østre Agder Sparebank opplever press på rentenettoen

 Sogn Sparebank måtte øke avsetningene i første kvartal

Innskuddene i Østre Agder Sparebank har falt med 12 prosent

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også