FinansWatch

Sparebankforeningen ut mot skjerpet utbytteskatt

Sparebankforeningen mener de foreslåtte endringene innen skatt og avgift er en oppjustering av utbytteskatten

Iman Winkelman er leder i Sparebankforeningen. | Foto: Kilian Munch

Dette skriver Sparebankforeningens leder Iman Winkelman i et innlegg i DN:

Endringene vil innebære  en betydelig merkostnad for norsk privat eierskap, og vil ramme sparebankene lokalmiljøene, skriver han.

Den nye regjeringen la nylig frem budsjettjusteringer for neste års statsbudsjett. Endringene som foreslås for skatt og avgift er «en oppjustering av utbytteskatten, med tillegg av redusert verdsettelsesrabatti formueskatten for noterte verdipapirer», mener Winkelman:

«Mens utenlandske eiere er største enkeltinvestor i noterte aksjer, med en andel på omtrent 40 prosent, er tilsvarende tall for sparebankenes egenkapitalbevis på knappe 14 prosent», skriver han blant annet, og viser til at sparebankene har stor grad av norske investorer, og at flere eiere i norske sparebanker er hjemmehørende i samme region som banken.

«Regjeringens foreslåtte justeringer i beskatningen av norsk privat eierskap gjør det ikke enklere å realisere en slik ambisjon», avslutter Winkelman sitt innlegg i DN.

Norske lokalbanker er fortsatt lokaleid

Sparebankstiftelse bruker gavemidler til å utvikle kompetansen i regionen  

Derfor endret Odal Sparebank sin gave-strategi 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch