FinansWatch

Orkla Sparebank tilbakeførte 8,9 millioner i tapsavsetninger i tredje kvartal

Banken hever også lønnsomheten til tross for lavere rentemargin i perioden.

Arkivbilde. Orkla Sparebank i Orkanger. | Foto: Pressebilde

Orkla Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 8,4 prosent i tredje kvartal 2021, opp 2,5 prosentpoeng fra 5,9 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i tredje kvartal ble 26,7 millioner kroner, opp fra 18,4 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto rente- og provisjonsinntekter i kvartalet ble 46,3 millioner kroner, mot 43,9 millioner i tredje kvartal 2020.

«Den største endringen fra fjoråret er lavere tapsavsetninger på utlån», skriver banken i kvartalsrapporten.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 6,6 prosent inkludert Eika Boligkreditt og egen balanse. Tilsvarende vekst i fjor var 4,6 prosent.

«Det lave rentenivået i markedet medfører lavere kunderentemargin og netto renteinntekter for banken. Per utgangen av Q3 er bankens kunderentemargin redusert fra 2,14 % i 2020 til 1,95 % i 2021 og bankens rentenetto er redusert fra 1,66 % av GFVK til 1,53 %. Reduksjonen i rentenetto motvirkes av reduserte fundingkostnader og økt utlånsvolum», skriver banken.

Orkla Sparebank sin kostnadsprosent ble 47,4 i tredje kvartal, opp fra 46,5 prosen i fjor. Økningen oppgis å være hovedsakelig knyttet til bytte av kjernebanksystem som resten av Eika-bankene.

Banken har tilbakeført 8,9 millioner i tap på utlån og garantier i perioden.

Obos-banken utsteder sin første grønne obligasjon

Askim og Spydeberg: Føler seg ikke truffet av professorkritikk som sier at bankene er «kjipe»

Banksjef: – Vi eier ikke kunderelasjonen 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch