FinansWatch

Aurskog sparebank: – Tidenes beste resultat for tredje kvartal

Aurskog sparebank melder om tidenes beste resultat både for tredje kvartal isolert, og hittil i år etter tre kvartaler.

Evy Ann Hagen er administrerende banksjef i Aurskog sparebank. | Foto: Aurskog sparebank

Aurskog sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 9,3 prosent i tredje kvartal 2021, opp med 0,8 prosentpoeng fra 8,5 prosent i 2020. Beregningen er gjort eksklusiv fondsobligasjoner.

Utlånsvekst på 12,8 prosent

Konsernets resultat etter skatt i tredje kvartal ble 34,3 millioner kroner, opp fra  26,8 millioneri fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 52,7 millioner kroner, mot 43,9 millioner i tredje kvartal 2020.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er på 12,8 prosent.

Ved utgangen av kvartalet var bankens kostnadsprosent siste 12 måneder på 38,5 prosent mot 39,0 prosent på samme tid i fjor. Dette er beregnet uten engangskostnader i forbindelse med bytte av kjernebankleverandør.

Også Aurskog Sparebank bytter kjernebankløsning fra SDC til TietoEvry. Prosjektkostnadene er planlagt kostnadsført i perioden 2021-2023, hvorav 4,3 mill. er kostnadsført hittil i 2021, heter det i bankens kvartalsrapport.

Betaler tilleggsutbytte

Onsdag vedtok styret å utbetale et tilleggsutbytte fra 2020-resultatet på kr 4,00 per egenkapitalbevis.

Aurskog Sparebank holder fortsatt store tapsavsetninger mot pandemien

Husleie-utgifter ga Høland og Setskog sparebank økte driftskostnader 

Sparebankene tar markedsandeler 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch