Sterk utlånsvekst holder Sparebanken Øst sitt resultat på det jevne

Aksjeinvesteringene til Sparebanken Øst faller med 91,2 millioner kroner fra samme periode i fjor, men totalresultatet er godt takket være sterk kundetilstrømming for banken.
Sparebanken Øst. | Foto: Sparebanken Øst
Sparebanken Øst. | Foto: Sparebanken Øst

Sparebanken Øst oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 6,44 prosent i tredje kvartal 2021, ned 0,79 prosentpoeng fra 7,23 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i tredje kvartal ble 71,7 millioner kroner, ned fra 75,9 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 166,5 millioner kroner, mot 166,3 millioner i tredje kvartal 2020.

«Både høy utlåns‐ og innskuddsvekst i et marked med sterk konkurranse påvirker utviklingen i nettorenten hittil i 2021. Det er i kvartalet besluttet renteøkninger i store deler av bankens utlånsporteføljer med virkning fra medio november. Bankens innskuddsmarginer forventes å øke fremover som følge av forventninger om økte pengemarkedsrenter», forteller Sparebanken Øst i sin kvartalsrapport.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 27,82 prosent.

Tøffere aksjemarked

«Kostnadsnivået reduseres i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital og utgjør 0,64 prosent mot 0,66 prosent i samme periode i fjor. Tap på utlån er svært lavt og utgjør 1,5 mill. kroner mot 11,4 mill. kroner i samme periode i fjor … I kroner øker driftskostnadene med 7,4 mill. kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor og utgjør 79,5 mill. kroner i kvartalet.», skriver banken.

Resultateffekt fra aksjeinvesteringer utgjør 79,7 millioner kroner og reduseres med 91,2 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
Ved behandlingen av årsregnskapet for 2020 besluttet banken
at utbetaling av disponert utbytte ble gjennomført i henhold til
Finansdepartementets anbefaling og at utbytte på 3,50 kroner per
egenkapitalbevis (totalt 72,6 mill. kroner) ble utbetalt i 2021.

Sparebanken Øst har i tillegg bestemt seg for utdeling av utbytte på 1 krone per egenkapitalbevis, som totalt gir 20,7 millioner kroner. Noe som betyr at banken beteler til sammen 4,50 kroner per egenkapitalbevis i utbytte.

Storebrand Gruppen leverer et lavere konsernresultat, men et høyere driftsresultat

Kraftig resultatfall for Bank Norwegian

Storebrand Bank doblet avkastningen i tredje kvartal 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også