FinansWatch

Kraftig resultatfall for Bank Norwegian

Lavere utlån, lavere renteinntekter og store regninger til advokater og finansielle rådgivere ga Bank Norwegian en solid resultatsmell i tredje kvartal.

Fungerende adm. dir. i Bank Norwegian, Klara Lise Aasen. | Foto: Bank Norwegian

Bank Norwegian oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 10,1 prosent i tredje kvartal 2021, ned 3,2 prosentpoeng fra 13,3 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i tredje kvartal ble 276,1 millioner kroner, ned fra 500,6 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 1151 millioner kroner, mot 1321 millioner i tredje kvartal 2020.

Den sterke reduksjonen i driftsresultat forklares med at banken har hatt store administrative kostnader i forbindelse med oppkjøpsprosessen fra Nordax i perioden. Banken har også hatt lavere inntekter fra aksjeverdier og lavere renteinntekter som følge av at de har solgt unna to misligholdte porteføljer. Salgene har samtidig bidratt til å redusere tapene i kvartalet.

Brutto utlån til kunder falt med 2,7 milliarder i kvartalet. Tar man bort porteføljesalgene i kvartalet var det en underliggende økning i utlån på 277,4 millioner.

– Det er godt å se at nedbetalingslån har økt til sitt høyeste nivå på seks kvartaler i alle fire land. Kredittkortbruken øker både innenlands og utenlands. Tredje kvartal er det første kvartalet siden pandemien startet hvor vi har hatt økning i utlånsbalansen, justert for valuta og porteføljesalg, sier fungerende administrerende direktør og finansdirektør Klara Lise Aasen i Bank Norwegian i en pressemelding.

Innskuddene falt med 918,8 millioner kroner i kvartalet, hovedsakelig i Norge hvor innskuddsvilkårene har vært ugunstige for kundene.

Betaler nesten 20 milliarder: – Bank Norwegian beholder navnet

Obos-banken ble preget av renteendringen

Grue sparebank ansetter flere rådgivere 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch